Герб статистики України Головне управління статистики у Луганській області 1 Головне управління статистики у Луганській області 2 Герб Луганської області
ЛИСТОПАД 2009 - новини
 
Управління головдержслужби України
Луганська обласна рада
Луганська облдержадміністрація
Державний комітет фінансового моніторингу України
Нацдержслужба інформує

ДО  УВАГИ  РЕСПОНДЕНТІВ У зв’язку зі зміною технологічного процесу проведення державних статистичних спостережень, починаючи з 1 жовтня 2009р., форми статистичної звітності, вказані нижче, потрібно подавати безпосередньо до галузевих управлінь Головного управління статистики у Луганській області особисто або поштою: Докладніше

Увага! Головне управління статистики у Луганській області повідомляє Вас про зміну нашої електронної адреси - oblstat@is.com.ua з « 06 » березня 2009р. Прохання надсилати інформацію на нову адресу ГУС у Луганській області - inform@lugastat.lg.ua

30 листопада
Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності за січень–жовтень 2009 року

Підготовлено експрес-випуски
Обсяг реалізованої промислової продукції Луганської області за січень–жовтень 2009 року
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг по Луганській області у січні–жовтні 2009 року
Оплата населенням житлово-комунальних послуг по Луганській міській раді у січні – жовтні 2009 року

27 листопада
Динаміка суми заборгованості  із виплати заробітної  плати
Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2009 році
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2009 році
Основні показникі соціально-економічного розвитку м. Луганська

Підготовлено експрес-випуски
Заробітна плата найманих працівників за жовтень 2009 року
Стан виплати заробітної плати на 1 листопада 2009 року
Кількість та робочий час найманих працівників за жовтень 2009 року
Викиди шкідливих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення в Луганській області за січень-вересень 2009 року

24 листопада
Підготовлено експрес-випуски
Діяльність підприємств сфери послуг по Луганській області за жовтень 2009 року
Виконання наукових та науково-технічних робіт у Луганській області за 9 місяців 2009 року
Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів через АЗС за жовтень 2009 року

23 листопада
Вантажні перевезення за січень–жовтень 2009 року
Пасажирські перевезення за січень–жовтень 2009 року
Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–жовтень 2009 року
Засоби телефонного зв'язку станом на 1 жовтня 2009 року
Кількість бірж
Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг)   
Основні показники ведення лісового господарства у 2009 році 

Підготовлено експрес-випуски
Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті у січні-вересні 2009 року по Луганській області
Про надання субсидій населенню по Луганській області у січні–жовтні 2009 року
Надання субсидій населенню по Луганській міській раді
Про діяльність бірж Луганської області за січень-вересень 2009 року
Лісогосподарська діяльність у січні – вересні 2009 року

20 листопада
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–вересень 2009 року
Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень–вересень 2009 року
Прямі іноземні інвестиції в Луганську область
Прямі іноземні інвестиції в економіку країн світу
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами по Луганській області за  9 місяців 2009 року
Структура зовнішньої торгівлі послугами по Луганській області за 9 місяців 2009 року
Науково-технічна діяльність

Підготовлено експрес-випуски
Продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках за січень–жовтень 2009 року
Послуги зовнішньоекономічної діяльності підприємств Луганської області за 9 місяців 2009 року
Послуги зовнішньоекономічної діяльності підприємств по м.Луганську за 9 місяців 2009 року
Зовнішня торгівля послугами за 9 місяців 2009 року

18 листопада
Індекси  промислової продукції за січень–жовтень 2009р.
Виробництво основних видів промислової продукції за січень–жовтень 2009 року
Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2009 році
Поголів’я худоби та птиці
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2009 році
Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2009 році
Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції  у 2009 році
Рибне господарство у 2009 році
Чисельність населення на 1 жовтня 2009 року та середня за січень–вересень 2009 року
Природний рух населення за січень–вересень 2009 року
Міграційний рух населення за січень-вересень 2009 року

Підготовлено експрес-випуски
Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати за вересень 2009 року
Розподіл померлих за окремими причинами смерті у січні–вересні 2009 року по Луганській області
Основні демографічні показники за січень–вересень 2009 року по Луганській області
Кількість народжених, померлих та природний приріст (скорочення) у січні–вересні 2009 року по Луганській області
Кількість шлюбів та розлучень у січні–вересні 2009 року по Луганській області
Чисельність населення на 1 жовтня 2009 року та середня за січень–вересень 2009 року по Луганській області
Міграція населення у січні–вересні 2009 року по Луганській області
Чисельність населення по Луганській міськраді
Природний рух населення по Луганській міськраді
Міграційний рух населення по Луганській міськраді
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за І півріччя 2009 року

17 листопада
Капітальні інвестиції за січень-вересень 2009 року
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-вересень 2009 року
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-вересень 2009 року
Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень-вересень 2009 року
Основні показникі соціально-економічного розвитку Луганської області

Підготовлено експрес-випуски
Підсумки роботи промисловості Луганської області за січень–жовтень 2009р.
Введення в експлуатацію житла за січень–вересень 2009 року
Капітальні інвестиції за січень–вересень 2009 року
Стан сільського господарства Луганської області за січень–жовтень 2009 року
Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у жовтні 2009 року
Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами м.Луганська у жовтні 2009 року
Підсумки роботи транспорту Луганської області за січень–жовтень 2009 року
Короткі підсумки експорту-імпорту товарів м.Луганська за 9 місяців 2009р.
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за 9 місяців 2009р.
Прямі іноземні інвестиції в регіони області за 9 місяців 2009р.
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з найбільшими країнами-партнерами за січень–вересень 2009р.
Обсяги іноземних інвестицій у підприємства м. Луганська за 9 місяців 2009р.

16 листопада
Попит та пропозиція робочої сили у 2009 році
Зареєстроване безробіття у 2009 році
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2009 році
Обсяг виконаних будівельних робіт за періоди 2009 року

Підготовлено експрес-випуск
Виконання будівельних робіт за січень–жовтень 2009 року

13 листопада
Роздрібний товарооборот за січень-жовтень 2009 року

10 листопада
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця)
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року)
Індекси цін виробників промислової продукції
Наявність та стан основних засобів, довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва, інвестиційної нерухомості  за 2008 рік
Вартість основних засобів у 2000–2008 роках

Підготовлено експрес-випуск
Індекси цін

05 листопада
Підготовлено експрес-випуск
Підготовка об’єктів житлового фонду та комунального господарства до роботи в зимових умовах по регіонах Луганської області станом на 1 жовтня 2009 року