БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 

Електронна звітність

Нормативно-правова база
Інформація для респондентів
Інформація для акредитованих центрів сертифікації ключів
Інформація для розробників програмного забезпечення звітування в електронному вигляді