БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 

Доступ до публічної інформації

Законодавчі та нормативно-правові акти доступу до публічної інформації

Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Указ Президента України від 5 травня 2011р. № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"
Постанова КМ УКРАЇНИ від 25 травня 2011р. № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади
Постанова КМ УКРАЇНИ від 13 липня 2011р. № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" 20.08.2012р. № 932
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Деякі питання реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Державній службі статистики України та/або її територіальних органах" 18.02.2013р. № 140
Перелік відомостей щодо діяльності Державної служби статистики України, що становлять службову інформацію


Інформація про систему обліку
 

Інформація про систему обліку
Види інформації, яку зберігає Головне управління статистики у Луганській області


Щодо запитів на публічну інформацію


Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію
Форма запиту на отримання публічної інформації
Контактна інформація для подання запиту
Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
 

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", які надійшли до Головного управління статистики у Луганській області у 2024 році