Герб статистики України Головне управління статистики у Луганській області 1 Головне управління статистики у Луганській області 2 Герб Луганської області
ТРАВЕНЬ 2008 - новини
 
Управління головдержслужби України
Луганська обласна рада
Луганська облдержадміністрація
Державний комітет фінансового моніторингу України
Нацдержслужба інформує
Архів: 2007

30 Травня
Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля за 1 квартал 2008 р.

Підготовлено експрес-випуски
Патентно-ліцензійна діяльність у Луганській області в 2007 р.
Фінансові результати діяльності малих підприємств Луганської області за 2007 р.
Фінансові результати діяльності підприємств м. Луганська за видами економічної діяльності за 2007 р.
Обсяги експорту - імпорту товарів за регіонами області за січень-березень 2008 р.

29 Травня
Підготовлено експрес-випуск
Міграційний рух населення по містах та районах за січень–квітень 2008 р.

28 Травня
Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2008 році
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2008 році

Підготовлено експрес-випуски
Середньооблікова кількість працівників за видами економічної діяльності за квітень 2008 р.
Заробітна плата працівників за видами економічної діяльності за квітень 2008 р.
Фінансові результати діяльності підприємств Луганської області за 2007 р.

27 Травня
Основні показники соціально-економічного розвитку м. Луганська за січень-квітень 2008 року

Підготовлено експрес-випуски
Надходження та освоєння інвестицій на територіях пріоритетного розвитку Луганської області за січень-березень 2008 р.
Стан роздрібної торгівлі та ресторанного господарства Луганської області за I квартал 2008 р.

26 Травня
Житловий фонд

Підготовлено експрес-випуск
Фінансові результати діяльності підприємств м. Луганська без урахування малих підприємств за видами економічної діяльності за I квартал 2008 р.

23 Травня
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень–квітень 2008 року

Підготовлено експрес-випуски
Обсяг реалізованної промислової продукції м. Луганська за січень-квітень 2008 р.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по м.Луганську за I квартал 2008 р.

22 Травня
Вантажні перевезення за січень-квітень 2008 року
Пасажирські перевезення за січень–квітень 2008 року
Транспорт (1995-2007рр.)
Засоби телефонного зв'язку станом на 1 квітня 2008 року
Доходи від надання послуг зв’язку у Луганській області за січень–квітень 2008 року

Підготовлено експрес-випуски
Обсяг реалізованної промислової продукції Луганської області за січень-квітень 2008 р.
Доходи від наданя послуг зв`язку у Луганської області за січень-квітень 2008 р.
Продаж світлих нафтопродуктів по Луганській області1 за І квартал 2008 р.
Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності без урахування малих підприємств за І квартал 2008 р.
Фінансові результати діяльності підприємств Луганської області без урахування малих підприємств за I квартал 2008 р.

21 Травня
Товарна структура зовнішньої торгівліза січень–березень 2008 року
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–березень 2008 року

Підготовлено експрес-випуск
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по містах та районах за І квартал 2008 р.

20 Травня
Науково-технічна діяльність
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по містах та районах за січень–березень 2008 року
Роздрібний товарооборот за січень–квітень 2008 року

19 Травня
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів
Дебіторська заборгованість підприємств на 1 квітня 2008 року

Підготовлено експрес-випуски
Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області у порівнянні з окремими регіонами України за січень–квітень 2008 р.
Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг по містах та районах за січень–квітень 2008 р.
Оборот роздрібної торгівлі за січень–квітень 2008 року по регіонах України
Продаж та запаси товарів в оптовій торгівлі підприємств Луганської області за 1 квартал 2008 р.
Вилов риби на підприємствах, які займаються рибогосподарською діяльністю за січень - квітень 2008 р.
Громадські організації в Луганській області у 2007 р.

17 Травня
Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області за січень - квітень 2008 року
Рибне господарство у звітному році

16 Травня
Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у звітному році

Підготовлено експрес-випуски
Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами на 1 травня 2008 р.
Основні показники соціально-економічного становища регіонів Луганської області за січень – квітень 2008 р.
Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг і електроенергії та витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива
Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг і електроенергії та витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива та сума призначених субсидій по містах та районах
Короткі підсумки експорту–імпорту товарів по Луганській області за січень–березень 2008 року

15 Травня
Індекси сільськогосподарського виробництва у звітному році
Поголів’я худоби та птиці
Виробництво основних видів продукції тваринництва у звітному році
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності у 2008 році
Виробництво основних видів промислової продукції за січень–квітень 2008 року
Індекси обсягу промислової продукції у  2008   році (уточнені дані)
Зареєстроване безробіття у 2008 році
Попит та пропозиція робочої сили  у 2008 році
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2008 році

Підготовлено експрес-випуски
Наявність та надходження зернових культур на підприємства, які займаються їх зберіганням та переробкою на 1 травня 2008 р.
Наукова та науково-технічна діяльність у Луганській області за січень–березень 2008 р.
Наукова та науково-технічна діяльність у м.Луганську за січень–березень 2008 р.
Продаж та запаси товарів в оптовій торгівлі підприємств Луганської області за 1 квартал 2008 р.
Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами м.Луганська у квітні 2008 р.

14 Травня
Обсяг виконаних будівельних робіт за 2008 рік
Чисельність населення на 1 квітня 2008 року та середня за січень–березень 2008 року
Міграційний рух населення за січень–березень 2008 року
Природний рух населення за січень–березень 2008 року
Населення

Підготовлено експрес-випуски
Обсяги викидів забруднювальних речовин (без вуглецю діоксиду) в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення в Луганській області

у I кварталі 2008 р.

Чисельність населення по регіонах Луганської області на 1 квітня 2008р. та середня за січень–березень 2008 р.
Чисельність населення по Луганській міськраді на 1 квітня 2008р. та середня за січень–березень 2008 р.
Природний рух населення Луганської області
Природний рух населення по Луганській міськраді
Міграційний рух населення по Луганській міськраді у січні–березні 2008 р.
Будівельна діяльність підприємств Луганської області за січень-квітень 2008 р.
Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Луганської області у квітні 2008 р.
Оборот роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за січень–квітень 2008 р.

13 Травня
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року)
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця)

Підготовлено експрес-випуски
Вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом по Луганській області за січень–квітень 2008 р.
Вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом по м.Луганську за січень–квітень 2008 р.
Хід сівби ярих культур в господарствах Луганської області станом на 30 квітня 2008 р.
Динаміка рівня роздрібних цін на основні продовольчі товари у Луганській області та областях східного регіону України у квітні 2008 р.
Стан тваринництва у сільськогосподарських підприємствах станом на 1 травня 2008 р.
Капітальні інвестиції в Луганській області за січень-березень 2008 р.
Окремі підсумки роботи промисловості м. Луганська за січень-березень 2008 р. (попередні дані)

12 Травня
Індекси обсягу промислової продукції за січень–квітень 2008 року
Капітальні інвестиції за січень-березень 2008 року
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-березень 2008 року
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-березень 2008 року
Кількість бірж
Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг)

Підготовлено експрес-випуски
Дебіторська заборгованість за видами економічної діяльності по м. Луганську на 1 квітня 2008 р.
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти на підприємствах Луганської області за І квартал 2008 р.

8 Травня
Основні показники охорони атмосферного повітря та поводження з небезпечними відходами
Основні показники використання та охорони водних ресурсів
Основні показники використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій
Готелі та інші місця для тимчасового проживання
Індекси цін виробників промислової продукції 

Підготовлено експрес-випуски
Про заготівлю деревини за січень-березень 2008 р.
Дебіторська та кредиторська заборгованість суб’єктів господарювання Луганської області на 1 квітня 2008 р.
Окремі підсумки роботи промисловості Луганської області за січень-квітень 2008 р. (попередні дані)
Середні ціни на ринках окремих обласних центрів України на 22 квітня 2008 р.

7 Травня
Туристичні потоки

Підготовлено експрес-випуски
Міграційний рух населення по містах та районах за січень–березень 2008 р.
Доходи, витрати та заощадження населення Луганської області за 2007 р.
Доходи та витрати населення за окремими регіонами України за 2007 р.
Житловий фонд Луганської області на 1 січня 2008 р.

5 Травня
Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень-березень 2008 року

Підготовлено експрес-випуски
Заробітна плата у березні 2008 р. по м. Луганську та Луганської області
Середньооблікова кількість працівників за видами економічної діяльності за березень 2008 р.
Діяльність бірж Луганської області за I квартал 2008 р.
Введення в експлуатацію житла у Луганській області за січень - березень 2008 р.