Архів: 06.2019 | 05.2019 | 04.2019 | 03.2019 | 02.2019 | 01.2019

12.2018 |11.2018 | 10.2018 | 09.2018 | 08.2018 | 07.2018 | 06.2018 | 05.2018 | 04.2018 | 03.2018 | 02.2018 | 01.2018 |

10.2017 | 07.2017 | 04.2017 | 01.2017 |

Кількість юридичних осіб ЄДРПОУ за організаційними формами1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (на 01 червня 2019 року)

 

Усього

Усього

40743

у тому числі

 

фермерське господарство

1405

приватне підприємство

9591

державне підприємство

156

казенне підприємство

5

комунальне підприємство

672

дочірнє підприємство

426

іноземне підприємство

6

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

114

підприємство споживчої кооперації

акціонерні товариства

573

з них

 

публічне акціонерне товариство

94

приватне акціонерне товариство

104

товариство з обмеженою відповідальністю

13515

товариство з додатковою відповідальністю

37

повне товариство

79

командитне товариство

13

адвокатське об'єднання

2

адвокатське бюро

15

кооперативи

542

з них

 

виробничий

59

обслуговуючий

312

споживчий

3

сільськогосподарський виробничий

11

сільськогосподарський обслуговуючий

46

органи  державної влади, організації (установи, заклади)

4210

з них

 

державна організація (установа, заклад)

406

комунальна організація (установа, заклад)

2444

приватна організація (установа, заклад)

41

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

69

асоціація

95

корпорація

28

консорціум

1

концерн

7

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

31

товарна біржа

13

кредитна спілка

82

споживче товариство

44

недержавний пенсійний фонд

політична партія

573

громадська організація

3094

громадська спілка

30

релігійна організація

632

профспілка, об'єднання профспілок

1675

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

469

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

873

орган самоорганізації населення

64

інші організаційні форми

1655

відокремлені підрозділи  юридичних осіб

1627

філія (інший відокремлений підрозділ)

1586

представництво

41

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.