Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 січня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

40307

у тому числі

 

фермерське господарство

1392

приватне підприємство

9612

державне підприємство

159

казенне підприємство

5

комунальне підприємство

654

дочірнє підприємство

429

іноземне підприємство

6

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

114

підприємство споживчої кооперації

акціонерні товариства

578

з них

 

публічне акціонерне товариство

97

приватне акціонерне товариство

102

товариство з обмеженою відповідальністю

13188

товариство з додатковою відповідальністю

39

повне товариство

79

командитне товариство

13

кооперативи

526

з них

 

виробничий

59

обслуговуючий

306

споживчий

3

сільськогосподарський виробничий

11

сільськогосподарський обслуговуючий

36

органи влади, організації (установи, заклади)

4286

з них

 

державна організація (установа, заклад)

420

комунальна організація (установа, заклад)

2470

приватна організація (установа, заклад)

41

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

69

асоціація

96

корпорація

28

консорціум

1

концерн

7

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

31

товарна біржа

13

кредитна спілка

81

споживче товариство

43

недержавний пенсійний фонд

політична партія

576

громадська організація

3001

громадська спілка

616

релігійна організація

 

профспілка, об'єднання профспілок

1665

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

466

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

840

орган самоорганізації населення

64

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

1592

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1552

представництво

44