Архів: | 03.2018 | 02.2018 | 01.2018 | 10.2017 | 07.2017 | 04.2017 | 01.2017 |

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 березня 2018 року)

 

Усього

Усього

40325

у тому числі

 

фермерське господарство

1390

приватне підприємство

9609

державне підприємство

155

казенне підприємство

5

комунальне підприємство

655

дочірнє підприємство

429

іноземне підприємство

6

підприємство об'єднання  громадян (релігійної організації, профспілки)

114

підприємство споживчої кооперації

акціонерні товариства

578

з них

 

публічне акціонерне товариство

97

приватне акціонерне товариство

102

товариство з обмеженою відповідальністю

13213

товариство з додатковою відповідальністю

39

повне товариство

79

командитне товариство

13

адвокатське об'єднання

адвокатське бюро

3

кооперативи

527

з них

 

виробничий

59

обслуговуючий

306

споживчий

3

сільськогосподарський виробничий

11

сільськогосподарський обслуговуючий

37

органи влади, організації (установи, заклади)

4269

з них

 

державна організація (установа, заклад)

420

комунальна організація (установа, заклад)

2471

приватна організація (установа, заклад)

41

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

69

асоціація

96

корпорація

28

консорціум

1

концерн

7

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

31

товарна біржа

13

кредитна спілка

81

споживче товариство

43

недержавний пенсійний фонд

політична партія

577

громадська організація

3006

спілка об'єднань громадян

27

релігійна організація

622

профспілка, об'єднання профспілок

1669

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

465

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

840

орган самоорганізації населення

64

інші організаційні форми

1655

відокремлені підрозділи юридичних осіб

1586

філія (інший відокремлений підрозділ)

1549

представництво

37