Архів: 11.2018 | 10.2018 | 09.2018 | 08.2018 | 07.2018 | 06.2018 | 05.2018 | 04.2018 | 03.2018 | 02.2018 | 01.2018 |

10.2017 | 07.2017 | 04.2017 | 01.2017 |

Кількість юридичних осіб ЄДРПОУ за організаційними формами

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (на 01 листопада 2018 року)

           

Усього

Усього

40534

у тому числі

 

фермерське господарство

1393

приватне підприємство

9594

державне підприємство

157

казенне підприємство

5

комунальне підприємство

661

дочірнє підприємство

427

іноземне підприємство

6

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

114

підприємство споживчої кооперації

акціонерні товариства

574

з них

 

публічне акціонерне товариство

94

приватне акціонерне товариство

104

товариство з обмеженою відповідальністю

13380

товариство з додатковою відповідальністю

39

повне товариство

79

командитне товариство

13

адвокатське об'єднання

адвокатське бюро

8

кооперативи

539

з них

 

виробничий

59

обслуговуючий

310

споживчий

3

сільськогосподарський виробничий

11

сільськогосподарський обслуговуючий

45

органи влади, організації (установи, заклади)

4248

з них

 

державна організація (установа, заклад)

404

комунальна організація (установа, заклад)

2462

приватна організація (установа, заклад)

41

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

69

асоціація

95

корпорація

28

консорціум

1

концерн

7

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

31

товарна біржа

13

кредитна спілка

81

споживче товариство

44

недержавний пенсійний фонд

-

політична партія

574

громадська організація

3044

спілка об'єднань громадян

29

релігійна організація

626

профспілка, об'єднання профспілок

1664

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

468

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

855

орган самоорганізації населення

64

інші організаційні форми

1657

відокремлені підрозділи юридичних осіб

1650

філія (інший відокремлений підрозділ)

1609

представництво

41