Архів: 03.2019 | 02.2019 | 01.2019

12.2018 |11.2018 | 10.2018 | 09.2018 | 08.2018 | 07.2018 | 06.2018 | 05.2018 | 04.2018 | 03.2018 | 02.2018 | 01.2018 |

10.2017 | 07.2017 | 04.2017 | 01.2017 |

Кількість юридичних осіб ЄДРПОУ за організаційними формами1

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (на 01 березня 2019 року)

 

Усього

Усього

40651

у тому числі

 

фермерське господарство

1402

приватне підприємство

9595

державне підприємство

157

казенне підприємство

5

комунальне підприємство

667

дочірнє підприємство

428

іноземне підприємство

6

підприємство об'єднання  громадян (релігійної організації, профспілки)

114

підприємство споживчої кооперації

акціонерні товариства

573

з них

 

публічне акціонерне товариство

94

приватне акціонерне товариство

104

товариство з обмеженою відповідальністю

13446

товариство з додатковою відповідальністю

39

повне товариство

79

командитне товариство

13

адвокатське об'єднання

1

адвокатське бюро

12

кооперативи

542

з них

 

виробничий

59

обслуговуючий

312

споживчий

3

сільськогосподарський виробничий

11

сільськогосподарський обслуговуючий

46

органи  державної влади, організації (установи, заклади)

4234

з них

 

державна організація (установа, заклад)

406

комунальна організація (установа, заклад)

2449

приватна організація (установа, заклад)

41

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

69

асоціація

95

корпорація

28

консорціум

1

концерн

7

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

31

товарна біржа

13

кредитна спілка

82

споживче товариство

44

недержавний пенсійний фонд

політична партія

573

громадська організація

3069

громадська спілка

29

релігійна організація

631

профспілка, об'єднання профспілок

1666

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

466

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

867

орган самоорганізації населення

64

інші організаційні форми

1656

відокремлені підрозділи  юридичних осіб

1637

філія (інший відокремлений підрозділ)

1598

представництво

39

_____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.