Архив: | 10.2017 | 07.2017 | 04.2017 | 01.2017 |

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 жовтня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

40196

у тому числі

 

фермерське господарство

1395

приватне підприємство

9621

державне підприємство

159

казенне підприємство

5

комунальне підприємство

653

дочірнє підприємство

430

іноземне підприємство

6

підприємство об'єднання  громадян (релігійної організації, профспілки)

114

підприємство споживчої кооперації

акціонерні товариства

580

з них

 

публічне акціонерне товариство

99

приватне акціонерне товариство

100

товариство з обмеженою відповідальністю

13082

товариство з додатковою відповідальністю

38

повне товариство

79

командитне товариство

13

адвокатське об'єднання

адвокатське бюро

кооперативи

527

з них

 

виробничий

60

обслуговуючий

306

споживчий

3

сільськогосподарський виробничий

11

сільськогосподарський обслуговуючий

36

органи влади, організації (установи, заклади)

4304

з них

 

державна організація (установа, заклад)

420

комунальна організація (установа, заклад)

2476

приватна організація (установа, заклад)

41

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

69

асоціація

96

корпорація

28

консорціум

1

 

 

Усього

концерн

7

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

31

товарна біржа

13

кредитна спілка

81

споживче товариство

43

недержавний пенсійний фонд

політична партія

576

громадська організація

2986

спілка об'єднань громадян

22

релігійна організація

596

профспілка, об'єднання профспілок

1666

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

462

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

840

орган самоорганізації населення

64

Довідково

 

Відокремлені підрозділи  юридичних осіб

1561

у тому числі

філія (інший відокремлений підрозділ)

1517

представництво

44