Архів: 05.2018 | 04.2018 | 03.2018 | 02.2018 | 01.2018 | 10.2017 | 07.2017 | 04.2017 | 01.2017 |

Кількість юридичних осіб ЄДРПОУ за організаційними формами

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (на 1 травня 2018 року)

 

Усього

Усього

40390

у тому числі

 

фермерське господарство

1395

приватне підприємство

9608

державне підприємство

157

казенне підприємство

5

комунальне підприємство

655

дочірнє підприємство

427

іноземне підприємство

6

підприємство об'єднання  громадян (релігійної організації, профспілки)

114

підприємство споживчої кооперації

акціонерні товариства

577

з них

 

публічне акціонерне товариство

97

приватне акціонерне товариство

102

товариство з обмеженою відповідальністю

13258

товариство з додатковою відповідальністю

39

повне товариство

79

командитне товариство

13

адвокатське об'єднання

адвокатське бюро

6

кооперативи

527

з них

 

виробничий

59

обслуговуючий

306

споживчий

3

сільськогосподарський виробничий

11

сільськогосподарський обслуговуючий

37

органи влади, організації (установи, заклади)

4267

з них

 

державна організація (установа, заклад)

418

комунальна організація (установа, заклад)

2469

приватна організація (установа, заклад)

41

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

69

асоціація

96

корпорація

28

консорціум

1

концерн

7

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

31

товарна біржа

13

кредитна спілка

81

споживче товариство

43

недержавний пенсійний фонд

політична партія

577

громадська організація

3020

спілка об'єднань громадян

27

релігійна організація

622

профспілка, об'єднання профспілок

1668

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

468

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

840

орган самоорганізації населення

64

інші організаційні форми

1655

відокремлені підрозділи  юридичних осіб

1606

філія (інший відокремлений підрозділ)

1568

представництво

38