Кількість юридичних осіб ЄДРПОУ за організаційними формами

 

(на 1 липня 2018 року)

 

Усього

Усього

40430

у тому числі

 

фермерське господарство

1393

приватне підприємство

9606

державне підприємство

157

казенне підприємство

5

комунальне підприємство

654

дочірнє підприємство

428

іноземне підприємство

6

підприємство об'єднання  громадян (релігійної організації, профспілки)

114

підприємство споживчої кооперації

акціонерні товариства

576

з них

 

публічне акціонерне товариство

95

приватне акціонерне товариство

104

товариство з обмеженою відповідальністю

13293

товариство з додатковою відповідальністю

39

повне товариство

79

командитне товариство

13

адвокатське об'єднання

адвокатське бюро

8

кооперативи

532

з них

 

виробничий

59

обслуговуючий

310

споживчий

3

сільськогосподарський виробничий

11

сільськогосподарський обслуговуючий

38

органи влади, організації (установи, заклади)

4261

з них

 

державна організація (установа, заклад)

417

комунальна організація (установа, заклад)

2469

приватна організація (установа, заклад)

41

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

69

асоціація

96

корпорація

28

консорціум

1

концерн

7

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

31

товарна біржа

13

кредитна спілка

81

споживче товариство

43

недержавний пенсійний фонд

політична партія

577

громадська організація

3027

спілка об'єднань громадян

29

релігійна організація

622

профспілка, об'єднання профспілок

1663

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

467

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

845

орган самоорганізації населення

64

інші організаційні форми

1656

відокремлені підрозділи  юридичних осіб

1614

філія (інший відокремлений підрозділ)

1576

представництво

38