Архив: | 10.2017 | 07.2017 | 04.2017 | 01.2017 |

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 січня 2017 року)

           

Усього

Усього юридичних осіб

40005

у тому числі

 

фермерське господарство

1399

приватне підприємство

9631

державне підприємство

158

казенне підприємство

5

комунальне підприємство

659

дочірнє підприємство

431

іноземне підприємство

6

підприємство об'єднання  громадян (релігійної організації, профспілки)

114

підприємство споживчої кооперації

акціонерні товариства

582

    з них

 

    публічне акціонерне товариство

106

    приватне акціонерне товариство

94

товариство з обмеженою відповідальністю

12945

товариство з додатковою відповідальністю

38

повне товариство

79

командитне товариство

13

адвокатське об'єднання

адвокатське бюро

кооперативи

517

    з них

 

    виробничий

60

    обслуговуючий

304

    споживчий

3

    сільськогосподарський виробничий

10

    сільськогосподарський обслуговуючий

29

органи влади, організації (установи, заклади)

4348

з них

 

    державна організація (установа, заклад)

419

    комунальна організація (установа, заклад)

2479

    приватна організація (установа, заклад)

41

    організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

69

асоціація

95

корпорація

28

консорціум

1

концерн

7

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

31

товарна біржа

13

кредитна спілка

81

споживче товариство

43

недержавний пенсійний фонд

політична партія

573

громадська організація

2915

спілка об'єднань громадян

19

релігійна організація

584

профспілка, об'єднання профспілок

1658

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

459

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

836

орган самоорганізації населення

64

Довідково

 

Відокремлені підрозділи  юридичних осіб

1657

    у тому числі

    філія (інший відокремлений підрозділ)

1529

    представництво

43