Архів: 08.2018 | 07.2018 | 06.2018 | 05.2018 | 04.2018 | 03.2018 | 02.2018 | 01.2018 |

10.2017 | 07.2017 | 04.2017 | 01.2017 |

Кількість юридичних осіб ЄДРПОУ за організаційними формами

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (на 01 серпня 2018 року)

 

Усього

Усього

40473

у тому числі

 

фермерське господарство

1393

приватне підприємство

9602

державне підприємство

157

казенне підприємство

5

комунальне підприємство

659

дочірнє підприємство

428

іноземне підприємство

6

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

114

підприємство споживчої кооперації

акціонерні товариства

576

з них

 

публічне акціонерне товариство

95

приватне акціонерне товариство

104

товариство з обмеженою відповідальністю

13326

товариство з додатковою відповідальністю

39

повне товариство

79

командитне товариство

13

адвокатське об'єднання

адвокатське бюро

8

кооперативи

534

з них

 

виробничий

59

обслуговуючий

310

споживчий

3

сільськогосподарський виробничий

11

сільськогосподарський обслуговуючий

40

органи влади, організації (установи, заклади)

4262

з них

 

державна організація (установа, заклад)

415

комунальна організація (установа, заклад)

2466

приватна організація (установа, заклад)

41

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

69

асоціація

95

корпорація

28

консорціум

1

концерн

7

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

31

товарна біржа

13

кредитна спілка

81

споживче товариство

43

недержавний пенсійний фонд

політична партія

576

громадська організація

3030

спілка об'єднань громадян

29

релігійна організація

624

профспілка, об'єднання профспілок

1663

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

468

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

846

орган самоорганізації населення

64

інші організаційні форми

1657

відокремлені підрозділи юридичних осіб

1615

філія (інший відокремлений підрозділ)

1577

представництво

38