Герб статистики України Головне управління статистики у Луганській області 1 Головне управління статистики у Луганській області 2 Герб Луганської області
СЕРПЕНЬ 2008 - новини
 
Управління головдержслужби України
Луганська обласна рада
Луганська облдержадміністрація
Державний комітет фінансового моніторингу України
Нацдержслужба інформує

29 Серпня
Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,по містах та районах за січень–червень 2008 року
Основні показники розвитку підприємств - суб’єктів підприємницької діяльності за 2007 рік

Підготовлено експрес-випуски
Міграційний рух населення по містах та районах за січень–липень 2008 року
Короткі підсумки експорту-імпорту товарів по Луганській області за січень-червень 2008 року

28 Серпня
Динаміка суми заборгованості  із  виплати  заробітної плати
Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2008 році
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2008 році
Науково-технічна діяльність

Підготовлено експрес-випуски
Заробітна плата працівників по видах діяльності промисловості за липень 2008 року
Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно активних підприємствах за видами економічної діяльності станом на 1 серпня 2008 року
Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності станом на 1 серпня 2008 року
Середньооблікова кількість працівників за видами економічної діяльності за липень 2008 року

27 Серпня
Підготовлено експрес-випуски
Утворення і використання вторинної сировини та відходів виробництва на підприємствах м. Луганська у І півріччі 2008 року
Надходження та освоєння інвестицій на територіях пріоритетного розвитку Луганської області за січень-червень 2008 року

26 Серпня
Основні показники соціально-економічного розвитку м. Луганськ за січень–липень 2008 р.

Підготовлено експрес-випуски
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності по м.Луганську за січень–червень 2008 року
Утворення і використання вторинної сировини та відходів виробництва на підприємствах Луганської області у І півріччі 2008 року

22 Серпня
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень–липень 2008 р.
Вантажні перевезення за січень–липень 2008 року
Пасажирські перевезення за січень–липень 2008 року
Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–липень 2008 року
Засоби телефонного зв'язку на 1 липня 2008 року
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–червень 2008 року
Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень–червень 2008 року

Підготовлено експрес-випуски
Обсяг реалізованної промислової продукції Луганськой області за січень-липень 2008 року
Обсяг реалізованної промислової продукції підприємствами м. Луганська за січень-липень 2008 року
Доходи від надання послуг зв`язку у Луганській області за січень-липень 2008 року
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії по Луганській області у січні–липні 2008 року
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії у січні-липні 2008р. по м. Луганськ
Фінансові результати діяльності підприємств Луганської області за I півріччя 2008 року

21 Серпня
Підготовлено експрес-випуск
Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності без урахування малих підприємств за І півріччя 2008 р.

20 Серпня
Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств станом на 1 липня 2008 року
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності у 2008 році

Підготовлено експрес-випуски
Стан роздрібної торгівлі та ресторанного господарства Луганської області за I півріччя 2008 року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по м.Луганську за I півріччя 2008 року

19 Серпня
Підготовлено експрес-випуски
Оборот роздрібної торгівлі за січень–липень 2008 року по регіонах України
Продаж та запаси товарів в оптовій торгівлі підприємств Луганської області за І півріччя 2008 року

18 Серпня
Основні показники розвитку Луганської області у січні-липні 2008 року
Індекси сільськогосподарського виробництва у 2008 році
Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2008 році
Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2008 році
Рибне господарство у 2008 році
Роздрібний товарооборот за січень–липень 2008 року

Підготовлено експрес-випуски
Короткі підсумки експорту-імпорту товарів по Луганській області за січень-червень 2008 року
Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг і електроенергії та витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива по Луганській області
Субсидії населенню для відшкодування оплати житлово-комунальних послуг по Луганській міській раді
Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області у порівнянні з окремими регіонами України за січень–липень 2008 року
Вилов риби на підприємствах, які займаються рибогосподарською діяльністю за січень - липень 2008 року

15 Серпня
Попит та пропозиція робочої сили  у 2008 році
Зареєстроване безробіття у 2008 році
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2008 році
Поголів’я худоби та птиці
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2008 році

Підготовлено експрес-випуски
Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг по містах та районах за січень–липень 2008 року
Продаж світлих нафтопродуктів по Луганській області за І півріччя 2008 року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по містах та районах за І півріччя 2008 року
Основні показники соціально-економічного становища регіонів Луганської області за січень – липень 2008 року

14 Серпня
Виробництво основних видів промислової продукції за січень–липень 2008 року

Підготовлено експрес-випуски
Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами Луганської області на 1 серпня 2008 р.
Продаж та запаси товарів в оптовій торгівлі підприємств Луганської області за І півріччя 2008 р.

13 Серпня
Обсяг виконаних будівельних робіт за 2008 рік

Підготовлено експрес-випуски
Наявність та надходження зернових культур на підприємства, що займаються його зберіганням та переробкою на 1 серпня 2008 р.
Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами м.Луганська у липні 2008 р.
Будівельна діяльність підприємств Луганської області за січень–липень 2008 р.
Окремі підсумки роботи промисловості м. Луганська за січень–липень 2008 р. (попередні дані)

12 Серпня
Підготовлено експрес-випуски
Оборот роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за січень–липень 2008 р.
Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами Луганської області у І півріччі 2008 р.
Валова продукція сільського господарства (у порівнянних цінах 2005р.) Луганської області та за регіонами України за січень – липень 2008 р.

11 Серпня
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця)
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року)
Чисельність населення на 1 липня 2008 року та середня за січень–червень 2008 року
Природний рух населення за січень–червень 2008 року
Міграційний рух населення за січень–червень 2008 року
Кількість бірж
Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг)

Підготовлено експрес-випуски
Стан тваринництва у сільськогосподарських підприємствах станом на 1 серпня 2008 р.
Дебіторська заборгованість за видами економічної діяльності м.Луганськ на 1 липня 2008 р.
Вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом по Луганській області за січень–липень 2008 р.
Наукова та науково-технічна діяльність у Луганській області за січень–червень 2008 р.
Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Луганської області у липні 2008 р.
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти на підприємствах Луганської області за І півріччя 2008 р.

8 Серпня
Індекси обсягу промислової продукції за січень–липень 2008 року
Капітальні інвестиції за січень-червень 2008 року
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-червень 2008 року
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-червень 2008 року

Підготовлено експрес-випуски
Дебіторська та кредиторська заборгованість суб’єктів господарювання Луганської області на 1 липня 2008 р.
Збирання урожаю сільськогосподарських культур в господарствах Луганської області станом на 1 серпня 2008 р.
Обсяги викидів забруднювальних речовин (без вуглецю діоксиду) в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення в Луганській області у ІІ кварталі 2008 р.
Капітальні інвестиції в Луганській області за січень-червень 2008 р.
Окремі підсумки роботи промисловості Луганської області за січень-липень 2008 р. (попередні дані)

7 Серпня
Індекси цін виробників промислової продукції

6 Серпня
Підготовлено експрес-випуски
Чисельність населення по регіонах Луганської області на 1 липня 2008р. та середня за січень–червень 2008 р.
Природний рух населення Луганської області
Чисельність населення по Луганській міськраді на 1 липня 2008р. та середня за січень–червень 2008р.
Природний рух населення по Луганській міськраді у січні–червні 2008р.
Міграційний рух населення по Луганській міськраді у січні–червні 2008р.

5 Серпня
Географічна структура експорту – імпорту послуг по Луганській області за  січень–червень 2008 року
Структура експорту-імпорту послуг по Луганській області за січень–червень 2008 року
Прямі іноземні інвестиції в регіон у січні–червні 2008 року
Прямі інвестиції з регіону в економіку країн світу у січні–червні 2008 року

1 Серпня
Засоби масової інформації та книговидання