Герб статистики України Головне управління статистики у Луганській області 1 Головне управління статистики у Луганській області 2 Герб Луганської області
ТРАВЕНЬ 2009 - новини
 
Управління головдержслужби України
Луганська обласна рада
Луганська облдержадміністрація
Державний комітет фінансового моніторингу України
Нацдержслужба інформує

Увага! Головне управління статистики у Луганській області повідомляє Вас про зміну нашої електронної адреси - oblstat@is.com.ua з « 06 » березня 2009р. Прохання надсилати інформацію на нову адресу ГУС у Луганській області - inform@lugastat.lg.ua, inform1@lugastat.lg.ua
Наказом Держкомстату України від 12.01.2009 № 1 внесені зміни до форми державного статистичного спостереження №1-П (термінова) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)», затвердженої наказом Держкомстату України від 12.07.2007 № 215, вилучені показники:

– обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах підприємств

на 1 січня звітного року за звітний та попередній звітному місяці (ряд. 810, 848);

– причини зміни даних щодо обсягів продукції у порівнянних цінах за попередній місяць.

29 травня
Індекси сільськогосподарського виробництва у 2009 році

27 травня
Динаміка суми заборгованості  із  виплати  заробітної плати
Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2009 році
Середньомісячна номінальна заробітна плата  за видами економічної діяльності у 2009 році
Основні показники соціально-економічного розвитку м. Луганська
Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності за січень–квітень 2009 року

Підготовлено експрес-випуски
Обсяг реалізованної промислової продукції Луганської області за січень-квітень 2009 року
Кількість та робочий час найманих працівників у квітні 2009 року
Фонд оплати праці найманих працівників у квітні 2009 року
Заробітна плата найманих працівників та стан її виплати
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг по Луганській області у січні–квітні 2009 року
Оплата населенням житлово-комунальних послуг по Луганській міській раді у січні–квітні 2009 року

25 травня
Підготовлено експрес-випуски
Реалізація інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку Луганської області за січень-березень 2009 року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по м.Луганську за I квартал 2009 року

22 травня
Вантажні перевезення за січень–квітень 2009 року
Пасажирські перевезення за січень–квітень 2009 року
Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–квітень 2009 року
Засоби телефонного зв'язку станом на 1 квітня 2009 року

Підготовлено експрес-випуск
Доходи від надання послуг зв`язку у Луганській області за січень–квітень 2009 року

21 травня
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності у 2009 році
Роздрібний товарооборот за січень-квітень 2009 року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,по містах та районах за січень–березень 2009 року
Капітальні інвестиції за січень-березень 2009 року
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-березень 2009 року
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-березень 2009 року
Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня
Тваринництво
Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2000-2008рр.)

Підготовлено експрес-випуски
Оборот роздрібної торгівлі по регіонах України
Стан роздрібної торгівлі та ресторанного господарства Луганської області за I квартал 2009 року

20 травня
Рибне господарство у 2009 році
ТРАНСПОРТ (1995-2008рр.)
Науково-технічна діяльність
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–березень 2009 року
Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень-березень 2009 року
Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2009 році

Підготовлено експрес-випуски
Вилов риби на підприємствах, які займаються рибогосподарською діяльністю за січень - квітень 2009 року
Діяльність підприємств сфери послуг по Луганській області

19 травня
Виробництво основних видів промислової продукції за січень–квітень 2009 року

Підготовлено експрес-випуски
Розподіл оптового товарообороту підприємств м.Луганська за 1 квартал 2009 року
Про надання субсидій населенню по Луганській області у січні–квітні 2009 року
Надання субсидій населенню по Луганській міській раді

18 травня
Основні показникі соціально-економічного розвитку Луганської області
Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень-березень 2009 року
Основні показники охорони атмосферного повітря та поводження з небезпечними відходами
Основні показники використання та охорони водних ресурсів
Основні показники використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій
Індекси промислової продукції за січень–квітень 2009р.
Індекси сільськогосподарського виробництва у 2009 році
Поголів’я худоби та птиці
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2009 році
Чисельність населення на 1 квітня 2009 року та середня за січень–березень 2009 року
Природний рух населення за січень–березнь 2009 року
Міграційний рух населення за січень-березень 2009 року


Підготовлено експрес-випуски
Підсумки роботи промисловості Луганської області за січень–квітень 2009р.
Капітальні інвестиції в Луганській області за січень-березень 2009 року
Реалізація сільськогосподарської продукції по Луганській області на 1 травня 2009 року
Розподіл мігрантів за потоками і типом поселень по Луганській області у січні–березні
Міграція населення Луганської області у січні–березні
Міграційний рух населення по Луганській міськраді
Природний рух населення по Луганській міськраді
Кількість шлюбів та розлучень по Луганській області у січні–березні
Основні демографічні показники по Луганській області за січень–березень 2009 року
Кількість померлих від зовнішніх причин у побуті по Луганській області у січні-березні
Розподіл померлих за окремими причинами смерті по Луганській області
Природний рух населення по Луганській області у січні–березні
Чисельність населення по Луганській області на 1 квітня 2009 року та середня за січень–березень 2009 року (дані оперативні)
Чисельність населення по Луганській міськраді
Загальний обсяг продажу споживчих товарів населенню Луганської області за cічень–квітень 2009 року
Продаж світлих нафтопродуктів по Луганській області1 за І квартал 2009 року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по Луганській області за I квартал 2009 року

15 травня
Попит та пропозиція робочої сили  у 2009 році
Зареєстроване безробіття у 2009 році
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2009 році
Прямі іноземні інвестиції в Луганську область
Прямі інвестиції з Луганської області в економіку країн світу
Географічна структура експорту-імпорту послуг по Луганської області за  cічень–березень 2009 року
Структура експорту-імпорту послуг по Луганської області за січень–березень 2009 року
Обсяг виконаних будівельних робіт за періоди 2009 року


Підготовлено експрес-випуски
Продаж та запаси товарів в оптовій торгівлі підприємств Луганської області за 1 квартал 2009 року
Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами м.Луганська у квітні 2009 року
Наявність та надходження зернових та олійних культур на підприємства Луганської області, які займаються їх зберіганням та переробкою на 1 травня 2009 року

14 травня
Підготовлено експрес-випуски
Стан тваринництва у сільськогосподарських підприємствах станом на 1 травня 2009 року
Вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом по Луганській області за січень–квітень 2009 року
Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Луганської області у квітні 2009 року
Валова продукція сільського господарства по регіонах України за січень – квітень 2009р.

13 травня
Підготовлено експрес-випуск
Наукова та науково-технічна діяльність у Луганській області за січень–березень 2009р.

12 травня
Кількість бірж
Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг)

Підготовлено експрес-випуски
Будівельна діяльність підприємств Луганської області за січень–квітень 2009 р.
Cівба ярих культур в господарствах Луганської області станом на 30 квітня 2009 року

8 травня
Готелі та інші місця для тимчасового проживання (1995-2008 рр.)

Підготовлено експрес-випуск
Обсяги викидів забруднювальних речовин (без вуглецю діоксиду) в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у Луганській області за І квартал 2009 року

7 травня
Підготовлено експрес-випуски
Індекси споживчих цін
Короткі підсумки експорту-імпорту товарів за січень–березень 2009р. по Луганській області
Про заготівлю деревини за січень-березень 2009р.

6 травня
Туристичні потоки (2000-2008рр.)
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця)
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року)
Індекси цін виробників промислової продукції

5 травня
Доходи та витрати населення Луганської області за 2008 рік
Доходи населення Луганської области

Підготовлено експрес-випуск
Доходи та витрати населення Луганської області за 2008 рік