БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Архів

Робоча сила у 2021 році
Робоча сила за статтю та типом місцевості у 2021 році

Методологічні пояснення

 

 Оплата праці та соціально-трудові відносини

Архів

Сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2022 році
Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 січня 2000 - 2022 років
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2022 році (щомісячна інформація)
Темп зростання/зниження номінальної заробітної плати та індекс реальної заробітної плати у 2002 - 2021 роках
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році (щомісячна інформація)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році (щомісячна інформація)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010 - 2021 роках
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році (щомісячна інформація)
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році (щомісячна інформація)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах у 2021 році (щоквартальна інформація)
Відпрацьований час штатних працівників по районах у 2021 році  (щоквартальна інформація)
Кількість штатних працівників по районах у 2021 році (щоквартальна інформація)
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у 2021 році (щоквартальна інформація)
 

Методологічні пояснення