БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Замовлення статистичної інформації

      Статистична інформація, розміщена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Луганській області (www.lg.ukrstat.gov.ua), є доступною та відкритою для всіх користувачів без будь-яких обмежень. Для отримання цієї інформації не потрібний спеціальний дозвіл, але у разі її використання з метою   подальшого поширення користувачами обов'язково повинно робитись посилання на джерело отримання даних - "За даними Головного управління статистики у Луганській області".
     Головне управління статистики у Луганській області відповідно до плану державних статистичних спостережень здійснює підготовку та випуск значної кількості статистичних збірників та бюлетенів.
     Статистичні видання та неопубліковану статистичну інформацію можна замовити на платній основі в Головному управлінні статистики у Луганській області (тел.: (06452) 4-42-27, e-mail:
gus_lg@ukrstat.gov.ua
     Надання статистичної інформації на платній основі органами державної статистики здійснюється на підставі статті 24
Закону України "Про державну статистику" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі" від 8 листопада 2000 року № 1659.
     Для проведення розрахунків ГУС готується відповідний пакет документів (договір, акт виконаних робіт, рахунок-фактура). Оплата вартості послуг з підготовки та надання інформації здійснюється за безготівковим розрахунком.

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: (06452) 4-42-27