Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

у 2020 році1

 

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

137

135

137

128

123

126

133

123

142

138

138

143

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

132

139

155

154

148

152

175

149

169

157

147

144

Промисловість

128

127

132

121

116

124

136

123

133

131

133

137

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

108

102

103

97

95

105

114

102

111

111

112

117

Переробна промисловість

133

135

140

129

126

133

144

133

142

139

139

141

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

136

132

135

121

113

121

135

121

131

133

139

147

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

142

141

149

139

131

135

153

135

148

142

143

146

Будівництво

124

131

126

119

122

138

149

135

133

135

143

147

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

139

134

127

111

108

126

142

128

140

136

136

142

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

135

136

126

101

105

116

132

121

133

132

130

131

Тимчасове розміщування й організація харчування

138

142

99

41

50

87

118

122

146

143

135

148

Інформація та телекомунікації

150

144

147

138

127

135

146

127

147

142

149

152

Фінансова та страхова діяльність

151

144

136

118

129

140

156

133

150

143

146

153

Операції з нерухомим майном

131

130

132

113

113

117

134

119

132

129

130

138

Професійна, наукова та технічна діяльність

143

143

147

135

129

130

158

134

142

136

136

140

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

148

144

145

142

128

137

154

134

151

149

148

145

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

145

139

141

132

126

126

132

119

140

137

139

150

Освіта

136

131

130

123

117

103

73

95

140

135

135

141

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

154

151

153

148

138

140

150

134

147

145

147

156

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

142

140

135

134

130

120

110

123

143

140

141

142

Надання інших видів послуг

154

152

159

158

143

151

140

141

160

150

151

156

__________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.