БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Звітна документація

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік
Архів альбомів форм

Загальний табель (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2021 рік

Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності на 2021 рік

Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік