Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

у 2020 році1

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

104721

104095

104823

104321

105647

105568

105568

105772

105488

105118

103284

101575

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7737

7864

9024

10090

10443

10686

10957

11004

11012

10456

8936

7955

Промисловість

31676

31266

31198

30533

30440

30510

30520

30592

30448

30311

30582

30441

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

7419

7353

7302

7258

7207

7171

7151

7142

7156

7215

7269

7245

Переробна промисловість

15499

15234

15245

15004

15090

15009

15049

15133

14947

14721

14677

14509

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6448

6370

6347

6192

6092

6062

6045

6042

6045

6060

6313

6329

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2310

2309

2304

2079

2051

2268

2275

2275

2300

2315

2323

2358

Будівництво

1897

1832

1777

1800

1830

1852

1821

1839

1780

1688

1651

1629

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6467

6553

6646

6667

6632

6431

6405

6353

6345

6359

6351

6365

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5840

5868

5790

5769

5759

5753

5769

5757

5684

5653

5630

5242

Тимчасове розміщування й організація харчування

348

353

339

276

185

191

194

197

201

203

201

196

Інформація та телекомунікації

850

843

789

766

760

759

751

736

730

732

733

734

Фінансова та страхова діяльність

1171

1066

1062

1126

1116

1152

1149

1155

1152

1147

1155

1160

Операції з нерухомим майном

808

801

792

781

785

781

775

775

767

757

757

750

Професійна, наукова та технічна діяльність

2381

2387

2475

2458

2449

2398

2388

2396

2385

2375

2348

2332

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

849

848

861

868

886

871

923

940

996

1005

1006

995

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

14209

14026

13914

13660

14118

14046

13910

14090

13858

14064

14126

13915

Освіта

16037

15990

15908

15766

15699

15641

15563

15522

15759

15874

15320

15363

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

12678

12608

12462

12024

12808

12759

12708

12709

12645

12760

12776

12777

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1704

1710

1706

1655

1655

1656

1645

1625

1644

1652

1630

1639

Надання інших видів послуг

69

80

80

82

82

82

90

82

82

82

82

82

____________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.