Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

у 2019 році1

 

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

138

 135

 136

 138

 140

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

133

 138

 144

 156

162

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

129

 128

 131

 130

 130

 

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

106

 104

 108

 107

 109

 

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

136

 134

 137

 138

 137

 

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

130

 136

 138

 131

 127

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

149

 137

 144

 146

 150

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво

145

 134

 136

 140

 145

 

 

 

 

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

136

 130

 133

 134

 137

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

137

 134

 137

 136

 138

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

146

 132

 129

 145

 151

 

 

 

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

150

 144

 146

 147

 148

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

144

 139

 143

 142

 149

 

 

 

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном

152

 149

 150

 152

 152

 

 

 

 

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

145

 143

 143

 150

 148

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

144

 140

 143

 150

 148

 

 

 

 

 

 

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

145

 140

 138

 137

 143

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

134

 130

 130

 131

 134

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

154

 148

 145

 150

 148

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

137

 137

 138

 135

 142

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших видів послуг

151

 144

 141

 143

 148

 

 

 

 

 

 

 

__________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.