Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

у 2019 році1

 

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

138

135

136

138

140

116

 129

 126

 136

 145

 141

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

133

138

144

156

162

140

 174

 157

 164

 166

 148

 

Промисловість

129

128

131

130

130

113

 133

 123

 127

 135

 134

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

106

104

108

107

109

90

 107

 102

 103

 105

 108

 

Переробна промисловість

136

134

137

138

137

122

 142

 133

 136

 146

 141

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

130

136

138

131

127

112

 132

 118

 127

 139

 138

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

149

137

144

146

150

130

 154

 138

 142

 151

 148

 

Будівництво

145

134

136

140

145

119

 143

 127

 116

 137

 138

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

136

130

133

134

137

118

 137

 131

 133

 141

 135

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

137

134

137

136

138

119

 142

 139

 138

 145

 141

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

146

132

129

145

151

123

122

 136

 150

 152

 151

 

Інформація та телекомунікації

150

144

146

147

148

121

 151

 134

 144

 154

 151

 

Фінансова та страхова діяльність

144

139

143

142

149

126

 155

 141

 144

 157

 151

 

Операції з нерухомим майном

152

149

150

152

152

135

 159

 153

 155

 161

 152

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

145

143

143

150

148

125

 156

 141

 146

 158

 153

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

144

140

143

150

148

125

 155

 142

 139

 151

 147

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

145

140

138

137

143

111

 123

 121

 134

 147

 144

 

Освіта

134

130

130

131

134

94

 67

 92

 134

 141

 138

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

154

148

145

150

148

128

 147

 138

 140

 154

 153

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

137

137

138

135

142

114

 99

 118

 136

 145

 145

 

Надання інших видів послуг

151

144

141

143

148

121

157

 143

 143

 150

 144

 

__________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.