Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2021 роках

 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

 

2010

2011

2012

2013

20141

20151

20161

20171

20181

20191

20201

20211

Усього

2271

2742

3090

3337

3377

3427

4637

5862

 7365

 8731

 10182

 12176

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1495

1742

1867

2126

2248

3155

3854

5312

 6643

 8917

 9642

 12055

Промисловість

2801

3499

3887

4215

4099

3536

5156

5755

 7271

 9431

 11270

 13105

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3641

4650

5048

5499

5348

3428

5400

6686

 8508

 10472

 11400

13393

Переробна промисловість

2246

2739

3112

3301

3745

3529

5138

5551

 7187

 8925

 10606

12386

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2466

2991

3447

3721

5286

4472

5074

5680

 6672

 10278

 13892

15659

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1973

2284

2456

2590

2866

2726

3443

4158

 5411

 7367

 8084

9811

Будівництво

1930

2496

2624

2874

2553

3107

3762

4375

 6442

 6357

 8659

10669

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1369

1678

1870

1937

2310

2040

2896

3956

 5046

 6441

 6122

7406

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2297

2724

3037

3308

3910

3546

4126

4405

 6645

 7785

 9169

9465

Тимчасове розміщування й організація харчування

1157

1327

1510

1676

1380

2687

3734

3504

 3697

 4752

 4502

6496

Інформація та телекомунікації

2199

2588

2650

2903

2460

3398

4124

5202

 6142

 7695

 9569

11651

Фінансова та страхова діяльність

3203

3818

4241

4365

4117

5384

7798

9617

 11437

 13051

 14604

16012

Операції з нерухомим майном

1275

1505

1709

1894

1840

2451

2892

4587

 4880

 6075

 6306

7344

Професійна, наукова та технічна діяльність

2325

2780

3233

3510

3954

4424

5856

6712

 6175

 9401

 11743

11911

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1467

1657

1846

1966

2167

2360

2836

3517

 4605

 5841

 6552

7835

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2477

2672

3254

3625

3707

5032

5560

9068

 12050

 12328

 13262

15905

Освіта

1799

1996

2397

2564

2486

3041

3617

5707

 6879

 7749

 8976

11185

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1556

1713

2171

2338

2257

2860

3949

5573

 6260

 6857

 8941

12459

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1648

2296

2403

2604

2938

2798

3693

4980

 5805

 6785

 8804

10093

Надання інших видів послуг

1878

1714

1434

1855

1571

1831

4522

5959

 4141

 6153

 7468

10133

 ______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб