БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 

Економічна статистика / Наука, технології та інновації

Архів

 

 

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010 - 2022рр.)

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010 - 2022рр.)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010 - 2022рр.)
Інноваційна активність промислових підприємств (2007 - 2019рр.)
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2007 - 2019рр.)
Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007 - 2019рр.)

Методологічні пояснення