Інноваційна активність промислових підприємств

 

 

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями

Загальна сума витрат

У тому числі за напрямами

дослідження і розробки

у тому числі

придбання інших зовнішніх знань

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

інші витрати

внутрішні НДР

зовнішні НДР

%

тис.грн

2007

11,3

1343373,5

19403,0

10233,1

9169,9

3159,5

1278324,5

42486,5

2008

10,2

2178970,6

33825,5

11363,2

22462,3

1280,6

1160157,7

983706,8

2009

9,9

111093,5

13588,1

6809,1

6779,0

13747,5

62868,0

20889,9

2010

11,2

243096,7

14033,4

11846,1

2187,3

49678,8

119478,6

59905,9

2011

13,5

167051,0

13923,5

12079,7

1843,8

19403,7

70929,1

62794,7

2012

13,0

328170,8

13408,3

11901,3

1507,0

18616,3

171526,2

124620,0

2013

11,2

372457,6

33368,5

4651,7

28716,8

40135,7

278254,0

20699,4

20141

12,2

35129,5

3590,6

21,2

3569,4

21638,9

2988,7

6911,3

20151,2

11,3

24254,1

1477,6

301,3

1176,3

2,2

16480,8

6293,5

20171,3

10,0

20219,9

7743,9

7743,9

7547,9

4928,1

20191,3

14,9

26739,1

к

к

к

14386,0

к

 

           ______________

          1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

          2 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

          3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

         

          Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.