Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств

(тис.грн)

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

вітчизняних інвесторів

іноземних інвесторів

інші джерела

2007

1343373,5

513055,4

25537,0

804781,1

2008

2178970,6

432271,6

24885,2

1721813,8

2009

111093,5

74529,3

7956,2

11286,7

17321,3

2010

243096,7

196670,8

к

к

к

2011

167051,0

111834,8

к

к

2012

328170,8

192644,8

87913,0

47613,0

2013

372457,6

140554,6

109279,6

122623,4

20141

35129,5

35129,5

20151,3

24254,1

24254,1

20171,2,3

20219,9

19943,5

276,4

20191,2,3

26739,1

к

к

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

 

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.