Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації1, %

Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць

У т.ч. маловідходних, ресурсо-зберігаючих

Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, одиниць

У т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів, апаратів

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %

2007

8,2

56

27

34

4

14,9

2008

9,9

45

23

51

7

17,6

2009

8,4

14

5

31

3

11,0

2010

9,3

29

9

39

9

9,5

2011

12,5

43

21

35

3

2,7

2012

11,4

48

8

49

10

3,4

2013

9,9

43

6

51

8

2,1

20143

7,6

8

14

7

0,2

20153

8,8

21

5

14

2

1,8

20173,4

7,2

4

3

11

3

0,1

20193,4

12,2

29

к

34

к

3,0

_____________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних  з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства. 

2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

3 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

4 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

 

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.