БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
   

Демографічна та соціальна статистика / Доходи та умови життя

Архів

Характеристика домогосподарств (2010 - 2021)

Структура сукупних витрат (2010 - 2021)

Структура сукупних ресурсів (2010 - 2021)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010 - 2021)
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010 - 2021)
Диференціація життєвого рівня населення (2010 - 2021)
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування у 2020 році

Методологічні пояснення