Диференціація життєвого рівня населення1

(за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

 

 

2010

2011

2012

2013

20142

20152

20162

20172

20182

20192

20202

20212

Коефіцієнт концентрації (індекс Джині)

0,242

0,243

0,245

0,235

0,219

0,237

0,210

0,205

0,232

0,217

0,209

0,224

Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення

3,0

3,1

3,1

2,8

2,7

3,3

2,8

2,3

2,7

2,6

2,9

2,8

Співвідношення загальних доходів найбільш та найменш забезпечених 10% населення (децильний коефіцієнт фондів), разів

4,4

4,4

5,1

4,2

4,9

4,3

4,0

4,2

4,7

4,6

3,7

4,1

Співвідношення загальних доходів найбільш та найменш забезпечених 20% населення (квінтильний коефіцієнт фондів), разів

3,4

3,3

3,5

3,2

3,3

3,5

2,9

2,9

3,1

3,2

2,9

3,2

 ____________

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення співставлення показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010р. з урахуванням шкали еквівалентності.

2 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.