БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
   

Демографічна та соціальна статистика / Доходи та умови життя
 

2016 2018

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2010 - 2016рр.)

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2010 - 2018рр.)
2014 2020

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2000 - 2014рр.)

Диференціація життєвого рівня населення (2010 - 2020)
2013  
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005 - 2013рр.)
Диференціація життєвого рівня населення (1999
- 2013рр.)
 
2009  

Характеристика домогосподарств (1999 - 2009рр.)
Структура сукупних витрат (1999 - 2009рр.)
Структура сукупних ресурсів (1999 - 2009рр.)
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
(1999 - 2009рр.)