–озпод≥л населенн€ за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в1

 

 

2010

2011

2012

2013

20142

20152

20162

20172

20182

20192

20202

–озпод≥л населенн€ (%) за р≥внем середньодушових  екв≥валентних загальних доход≥в  у м≥с€ць, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3000,03

100,0

100,0

85,8

86,2

91,2

83,1

68,3

34,4

19,0

14,4

7,2

3000,1-4000,04

Ц

Ц

14,2

13,8

8,8

16,9

31,7

34,8

33,9

17,3

14,7

4000,1-5000,05

 Ц

 Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

21,1

19,6

19,9

18,7

5000,1-6000,06

Ц

Ц

 Ц

 Ц

 Ц

 Ц

 Ц

9,7

27,5

20,6

20,1

6000,1-7000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

14,4

11,4

7000,1-8000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 Ц

 Ц

6,2

9,5

8000,1-9000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

2,9

7,0

9000,1-10000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

1,3

4,4

10000,1-11000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

1,4

4,0

11000,1-12000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

1,1

0,6

понад 12000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

0,5

2,4

____________________

1 ѕочинаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показник≥в, а також диференц≥ац≥њ населенн€ (домогосподарств) за р≥внем матер≥ального добробуту використовуЇтьс€ шкала екв≥валентност≥. ƒл€ забезпеченн€ сп≥вставленн€ показник≥в динам≥чних р€д≥в

був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванн€м шкали екв≥валентност≥.

2 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.

3 ” 2010 та 2011рр. Ц понад 1920 грн.

4 ” 2012Ц2018рр. Ц 3000,1Ц4080,0 грн.

5 ” 2017Ц2018рр. Ц 4080,1Ц5160,0 грн.

6 ” 2017Ц2018рр. Ц понад 5160,0 грн.