БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Економічна статистика / Наука, технології та інновації

Архів

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (20102020рр.)
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (20102020рр.)
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (20102020рр.)
Інноваційна активність промислових підприємств (20072019рр.)
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (20072019рр.)
Впровадження інновацій на промислових підприємствах (20072019рр.)

Методологічні пояснення