БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Демографічна та соціальна статистика / Доходи та умови життя

Архів

Характеристика домогосподарств (20102021)

Структура сукупних витрат (20102021)

Структура сукупних ресурсів (20102021)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (20102021)
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (20102021)
Диференціація життєвого рівня населення (20102021)
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування у 2020 році

Методологічні пояснення