БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Демографічна та соціальна статистика / Доходи та умови життя

Архів

Характеристика домогосподарств (20102020рр.)
Структура сукупних витрат (20102020рр.)
Структура сукупних ресурсів (20102020рр.)
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010
2020рр.)
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (20102020рр.)
Диференціація життєвого рівня населення (20102020рр.)
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування у 2020 році

Методологічні пояснення