БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 

Економічна статистика / Навколишнє середовище

Архів

Викиди в атмосферне повітря (1990-2021)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2021 році
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах за 2021 рік
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) за 2021 рік
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення за 2021 рік
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (2007 - 2021)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2020 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах у 2020 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2020 році

Утворення та поводження з відходами (1995 - 2020рр.)
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2020 році (остаточні дані)
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2020 році (остаточні дані)
Утворення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році (остаточні дані)
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах у 2020 році (остаточні дані)
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році (остаточні дані)
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах у 2020 році (остаточні дані)
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів у 2020 році (остаточні дані)
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006 - 2020рр.)
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006 - 2020рр.)
 

Методологічні пояснення