Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів (2006–2020
роки)

 

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

очищення зворотних вод

поводження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

збереження біорізноманіття і середовища існування

інші напрями природоохоронної діяльності

2006

723561,6

186634,6

331124,7

177025,7

7324,2

17230,0

4222,4

2007

957436,4

297879,9

433876,7

185260,3

7977,7

24646,5

7795,3

2008

1265129,0

386488,4

596663,9

229252,0

8000,4

32316,7

12407,6

2009

1127238,4

205902,2

647088,3

206466,8

10190,4

43043,4

14547,3

2010

1308267,3

275574,0

690031,8

261147,7

12170,0

54143,5

15200,3

2011

1133996,4

164057,9

559605,3

320138,4

17752,2

56694,7

15747,9

2012

1150625,9

69308,9

649470,8

338930,9

18103,1

59746,7

15065,5

2013

1054173,9

61447,5

592645,6

310301,8

13067,8

59439,2

17272,0

20141

533248,5

22559,2

363484,2

115435,4

3378,9

23207,1

5183,7

20151

521800,8

15798,7

361153,8

112434,6

2485,5

26139,6

3788,6

20161

608878,2

23198,5

420027,0

122947,3

2305,2

36104,3

4295,9

20171

496698,9

17715,2

368324,4

73317,2

1090,1

32887,3

3364,7

20181

406770,1

17052,7

260170,9

86955,9

1436,6

38072,3

3081,7

20191

452360,8

13098,0

297865,9

93967,0

1337,0

41606,4

4486,5

20201

469246,8

34718,4

282566,4

97987,4

1511,3

48137,0

4326,3

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.