Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів (2006–2020
роки)

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

очищення зворотних вод

поводження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

збереження біорізноманіття і середовища існування

інші напрями природоохоронної діяльності

2006

226792,1

46830,8

160596,1

14394,4

1742,8

371,2

2856,8

2007

503974,3

399208,0

98861,4

2787,7

2642,2

475,0

2008

164810,3

105349,3

50535,4

6123,9

2614,9

134,7

52,1

2009

385307,1

340470,6

22578,4

12583,9

8981,3

692,9

2010

102718,6

66379,0

21470,7

11246,8

2918,6

703,5

2011

165374,6

117894,3

22645,7

21219,7

3578,9

36,0

2012

519408,2

427670,0

32776,7

47908,6

9859,1

1107,7

86,1

2013

321960,3

160233,5

104149,3

36997,7

18578,5

1458,9

542,4

20141

217190,2

197204,3

17548,1

1901,1

531,2

4,0

1,5

20151

51868,5

41172,9

8740,0

1955,6

20161

39221,7

34730,6

3463,9

800,4

226,8

20171

13452,4

52,2

11095,0

2153,4

151,8

20181

29342,4

77,3

19890,2

9317,6

28,7

28,6

20191

17536,7

7228,4

9246,9

982,7

78,7

20201

43472,6

112,1

40651,2

2689,4

8,0

11,9

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.