БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
   

Інформація про систему обліку

Запити на отримання публічної інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" надходять до Головного управління статистики у Луганській області поштою, телефоном, електронною поштою, що вказані на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Луганській області в розділі "Доступ до публічної інформації", або надаються особисто запитувачем.

Реєстрацію запитів на інформацію здійснює діловодна служба Головного управління статистики у Луганській області централізовано в міру надходження.

Зареєстровані запити на інформацію діловодна служба терміново передає до самостійного структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації.

Підготовка відповіді на запит на інформацію не перевищує 5 робочих днів із дня реєстрації запиту діловодною службою.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту. 

Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструє в спеціальному журналі реєстрації запитів на публічну інформацію самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації.

Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в самостійному структурному підрозділі, який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, копії - у самостійному структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються.