БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
   

2024 рік | Архів: 2023 рік | 2022 рік | 2021 рік | 2020 рік   

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2022 рік

Тема

Орієнтовний
термін проведення

Статус

Результати
проведення

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Щодо показників міграційного руху населення

липень

Завершено   Повідомлення

Доходи та умови життя

Щодо показників самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів

липень

Завершено  Повідомлення

Ринок праці

Щодо рівня заробітної плати працівників за професійними групами

липень

Завершено

 Повідомлення

Соціальний захист

Щодо показників сателітного рахунку соціального захисту

серпень

Завершено

 Повідомлення

Економічна статистика

Діяльність підприємств

Щодо показників діяльності суб�єктів господарювання та підприємств

липень

Завершено

Повідомлення
Сільське, лісове та рибне господарство
Щодо показників рахунку витрат на охорону навколишнього природного середовища

липень

Завершено

Повідомлення

Щодо показників економічних рахунків сільського господарства

жовтень

Завершено

Повідомлення
Промисловість
Щодо показників річної статистики виробництва та реалізації підприємствами � виробниками промислової продукції за видами

липень

Завершено Повідомлення
Ціни
Щодо показників індексів цін на житло

липень

Завершено

Повідомлення

Наука, технології та інновації

Щодо показників наукової та інноваційної діяльності

липень

Завершено

Повідомлення

Анкетні опитування, проведені самостійно

Багатогалузева статистична інформація

Щодо структури та інформаційного наповнення офіційного вебсайту Головного управління статистики у Луганській області

березень

   
Щодо рівня задоволення інформаційних потреб стосовно показників, наведених у збірнику �Статистичний щорічник Луганської області�

червень