БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
   

2024 рік | Архів: 2023 рік | 2022 рік | 2021 рік | 2020 рік   

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2021 рік

Тема

Орієнтовний
термін проведення

Статус

Результати
проведення

Демографічна та соціальна статистика

Ринок праці
Щодо показників робочої сили

серпень

Завершено

Повідомлення

Охорона здоров'я

Щодо показників статистики травматизму на виробництві

липень

Завершено

Повідомлення

Доходи та умови життя

Щодо показників самооцінки населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги

червень

Завершено

Повідомлення

Економічна статистика

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників ведення мисливського господарства

квітень

Завершено

Повідомлення

Щодо показників лісогосподарської діяльності

травень

Завершено

Повідомлення

Енергетика
Щодо показників з постачання та використання енергії

березень

Завершено

Повідомлення

Туризм
Щодо показників туристичної діяльності

серпень

Завершено

Повідомлення

Реєстр статистичних одиниць
Щодо інформації з реєстру статистичних одиниць

липень

Завершено

Повідомлення

Навколишнє природне середовище
Щодо показників витрат на охорону навколишнього природного середовища

червень

Завершено

Повідомлення

Щодо показників викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

травень

Завершено

Повідомлення

Щодо показників утворення та поводження з відходами

вересень

Завершено

Повідомлення

Зовнішньоекономічна діяльність

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі товарами

серпень

Завершено

Повідомлення