–озпод≥л населенн€ за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в1 

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

–озпод≥л населенн€ (%) за р≥внем середньодушових  екв≥валентних загальних доход≥в  у м≥с€ць, грн

 

до 480,0

67,0

62,9

8,7

2,3

1,2

0,3

0,6

0,5

0,0

480,1Ц840,02

33,0

37,1

51,6

23,0

18,3

5,1

3,8

3,4

1,0

840,1Ц1200,03

Е

Е

39,7

26,1

27,1

28,6

19,0

11,5

9,2

1200,1Ц1560,0

Е

Е

Е

23,9

22,1

28,4

23,5

20,4

21,6

1560,1Ц1920,0

Е

Е

Е

12,5

15,4

15,2

19,6

18,6

23,4

1920,1Ц2280,04

Е

Е

Е

12,2

15,9

22,4

33,5

15,2

14,1

2280,1Ц2640,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

11,0

10,0

2640,1Ц3000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

5,2

6,9

3000,1Ц3360,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

4,7

3,7

3360,1Ц3720,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

3,7

2,1

понад 3720,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

5,8

8,0

___________

1 ” 1999Ц2006рр. в €кост≥ критер≥ю диференц≥ац≥њ застосовувавс€ показник Дсередньодушов≥ сукупн≥ витратиФ. ѕочинаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показник≥в витрат ≥ ресурс≥в, а також показник≥в диференц≥ац≥њ населенн€ та домогосподарств за р≥внем матер≥ального добробуту розпочато використанн€ шкали екв≥валентност≥. ¬≥дпов≥дно були перерахован≥ показники 2007-2010рр.

2 ” 2005Ц2006рр. Ц понад 480 грн.

3 ” 2007р. Ц понад 840 грн.

4 ” 2008-2011рр. Ц понад 1920 грн.

5 Ѕез урахуванн€ частини зони проведенн€ антитерористичноњ операц≥њ.