БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2020 рік

Тема

Орієнтовний
термін проведення

Статус

Результати
проведення

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція
Щодо показників зі статистики природного руху населення

липень

Анкета

 

Ринок праці

Щодо показників умов праці на підприємствах

червень

Завершено

Повідомлення

Освіта

Щодо показників статистики освіти

липень

 Анкета

 

Доходи та умови життя

Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування

червень

Завершено

Повідомлення

Економічна статистика

Внутрішня торгівля

Щодо показників продажу і запасів товарів (продукції)
в оптовій торгівлі

червень

Завершено

Повідомлення

Капітальні інвестиції
Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій

травень

Завершено

Повідомлення

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

березень

Завершено

Повідомлення

Щодо показників рибогосподарської діяльності

червень

Завершено

Повідомлення

Щодо показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

липень

 Анкета

 

Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві

липень

  Анкета

 

Щодо показників площ, валових зборів та урожайності
сільськогосподарських культур

липень

 Анкета

 

Щодо показників використання добрив і пестицидів під
урожай сільськогосподарських культур

липень

 Анкета

 

Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства
в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб

серпень

 Анкета

 

Енергетика
Щодо показників використання та запасів палива

березень

Завершено

Повідомлення

Будівництво

Щодо показників зі статистики будівництва

квітень

Завершено

Повідомлення

Туризм
Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування

жовтень

 Анонс

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі (товарами та послугами)

серпень

 Анкета

 

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами

серпень

 Анкета