БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2020 рік

Тема

Орієнтовний
термін проведення

Статус

Результати
проведення

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція
Щодо показників зі статистики природного руху населення

липень

Анонс

 

Ринок праці

Щодо показників умов праці на підприємствах

червень

Анкета 

 

Освіта

Щодо показників статистики освіти

липень

 Анонс

 

Доходи та умови життя

Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування

червень

 Анкета

 

Економічна статистика

Внутрішня торгівля

Щодо показників продажу і запасів товарів (продукції)
в оптовій торгівлі

червень

 Анкета

 

Інформаційне суспільство
Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

липень

Анонс

 
Капітальні інвестиції
Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій

травень

Анкета

 

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

березень

Завершено

Повідомлення

Щодо показників рибогосподарської діяльності

червень

Анкета

 

Щодо показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

липень

 Анонс

 

Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві

липень

  Анонс

 

Щодо показників площ, валових зборів та урожайності
сільськогосподарських культур

липень

 Анонс

 

Щодо показників використання добрив і пестицидів під
урожай сільськогосподарських культур

липень

 Анонс

 

Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства
в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб

серпень

 

 

Енергетика
Щодо показників використання та запасів палива

березень

Анкета

 

Будівництво

Щодо показників зі статистики будівництва

квітень

Анкета

 

Туризм
Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування

жовтень

   

Зовнішньоекономічна діяльність

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами

серпень