БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 

     

 

2023 | Архів: | 2022 | 

 

Повідомлення щодо схвалення електронного формату Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020

 Відеоінструкції  та презентації щодо заповнення форм державної статистичної звітності на 2021 рік

 

Бланки форм державних статистичних спостережень, які у разі потреби можна роздрукувати та використати для подання звітності органам державної статистики, представлено у розділі:

Проєкт альбома форм державних статистичних спостережень на 2022 рік

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік

Архів альбомів форм

 

Повний перелік форм державних статистичних спостережень представлено у розділі:

Проєкт загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2022 рік

Загальний табель (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2021 рік

 

Терміни подання форм статистичної та фінансової звітності представлені в рубриці

Проєкт календаря подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності на 2022 рік

Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності на 2021 рік

Респонденти можуть вибрати найбільш прийнятний для себе спосіб подання звітності:

- у формі електронного звіту;

- поштою або факсом (з подальшим підтвердженням на паперових носіях) на адресу відповідного Головного управління статистики (звертаємо увагу, що у цьому разі датою подання звітності є дата отримання оригіналів звітів органами державної статистики);

- безпосередньо при відвідуванні відповідного Головного управління статистики.

 

Також інформуємо Вас про

Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2022 рік:

 

Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік:

- змінено термін/періодичність подання форм державних статистичних спостережень;

- змінено індекс форм державних статистичних спостережень;

- відмінено форми державних статистичних спостережень;

- зміни у проведенні періодичних форм  державних статистичних спостережень.

 

У рубриці
Перелік форм статистичної та фінансової звітності, які можна подавати у вигляді електронного звіту,
представлено повний перелік  форм, які можна подавати органам державної статистики із застосуванням відповідного програмного забезпечення.

 

Більш повна інформація щодо цього представлена у розділі "Електронна звітність" веб-сайту.