БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 

Демографічна та соціальна статистика / Освіта

Заклади дошкільної освіти (1995 - 2023)
Заклади загальної середньої освіти (1995
- 2023)
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995
- 2023)
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (1995/96-2022/23)

Кількість аспірантів (1995-2023)

 

Методологічні пояснення