БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
   

Економічна статистика / Реєстр статистичних одиниць

Архів

Кількість зареєстрованих юридичних осіб з розподілом за ознакою статі керівника на 01 січня 2023 року

Кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців з розподілом за ознакою статі керівника на 01 січня 2023 року

Кількість зареєстрованих юридичних осіб

Кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців