БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

У зв'язку із переглядом Національним банком даних щодо прямих інвестицій за період 2015�2019 роки (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-udoskonalyuye-obchislennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy) та їх оприлюдненням 30 червня 2020 року на вебсайті Національного банку дані державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності за період 01 січня 2016 року�31 грудня 2019 року неактуальні.

            З І кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прямі інвестиції є Національний банк (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1).