БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
   

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ДАНИМИ ЄДРПОУ. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЄДРПОУ

 

Нормативно - правові акти щодо надання відомостей з ЄДРПОУ:

 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до Положення про порядокі умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" від 04.08.2023 №244 

Наказ Державної служби статистики "Про внесення змін до деяких наказів Держстату" від 30.11.2022 №288

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499)

Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджені наказом Держкомстату від 28.11.2005 № 386, зареєстрованим у Мінюсті 15.12.2005 за № 1509/11789 (зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 02.11.2020 № 312, зареєстрованим у Мінюсті 22.02.2021 за № 224/35846; наказом Держстату від 04.08.2023 №244, зареєстрованим у Мінюсті 26.09.2023 за №1687/40743)

Вартість користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджена наказом Держстату від 25 липня 2022 року № 209, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2022 року за № 999/38335

Користувачі ЄДРПОУ

Користувачами реєстру ЄДРПОУ є юридичні особи (їх уповноважені представники при наявності належно оформленого підтвердження наданих їм повноважень) та фізичні особи, які подали запит про надання відомостей з Реєстру. 

Які відомості надаються з ЄДРПОУ
Відомості з Реєстру надаються користувачу у вигляді:  

1) даних щодо кількості суб'єктів Реєстру, інформація щодо яких формується за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

2) переліку суб'єктів Реєстру, дані щодо яких формуються за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

3) даних щодо суб'єкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних. 

Весь інформаційний фонд реєстру ЄДРПОУ на запит користувачу не надається.

Відомості щодо суб'єктів Реєстру (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) надаються користувачам за такими категоріями даних:

ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, класифікацій, переліків кодів;

довідкові - місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності);

реєстраційні - відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них. 

Умови надання відомостей з ЄДРПОУ

Відомості на запит користувача можуть надаватися в паперовій або в електронній формі у спосіб, що зазначений у запиті. Запит подається користувачем особисто, надсилається поштою, електронною поштою на адресу gus_lg@ukrstat.gov.ua або іншим способом передачі електронного повідомлення.  

Передача користувачами відомостей, одержаних з Реєстру, третім особам на комерційній основі забороняється.

Відомості з ЄДРПОУ надаються органами державної статистики на запит суб'єкта у п'ятиденний строк, що передбачено пунктом 16 положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України 

Надання відомостей з ЄДРПОУ є платним

Поштові витрати на пересилку відомостей відшкодовуються за рахунок користувача. Відомості з Реєстру формуються органом державної статистики та надаються користувачу після отримання запиту та документів або відомостей про оплату користувачем вартості наданих послуг. 

Вартість послуг (розраховується відповідно до наказу про затвердження вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України)

Наказом Держстату від 25.07.2022р. № 209, зареєстрованого в Мінюсті України 01.09.2022р. № 999/38335 встановлена плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) у вигляді даних щодо суб'єкта ЄДРПОУ, у розмірі 0,03 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (без урахування ПДВ) на 01 січня календарного року, у якому подається запит про надання відомостей.

 

Плата за надання відомостей з ЄДРПОУ щодо суб'єкта у 2024р. дорівнює 90 грн. 84 коп. (без урахування ПДВ), відповідно прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом від 09.11.2023р. №3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" (3028,00 грн. станом на 01.01.2024р.).

 

 Реквізити для оплати послуг:

Головне управління статистики у Луганській області

IBAN UA388201720313261005201000828 в ДКСУ, м. Київ

Код 02359834

 

Форма Запиту про надання відомостей з ЄДРПОУ

Акт прийому-передачі про надання відомостей з ЄДРПОУ

 

Приклади заповнення форми запиту

Запит стосовно отримання 1. ДАНИХ ЩОДО КІЛЬКОСТІ СУБ'ЄКТІВ РЕЄСТРУ

Запит стосовно отримання 2. ДАНИХ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ СУБ'ЄКТІВ РЕЄСТРУ

Запит стосовно отримання 3. ДАНИХ ЩОДО СУБ'ЄКТА

Запит стосовно отримання 3. ДАНИХ ЩОДО СУБ'ЄКТА (для фізичних осіб з метою надання відомостей в Пенсійний фонд України)

______________________________________________________________________________________

Поштова адреса:  93402, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1-в,

Головне управління статистики у Луганській області

Контактні телефони: (06452) 2-10-21, +38(050) 476-72-14

e-mail: gus_lg@ukrstat.gov.ua