БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
Запобігання проявам корупції

 

Нормативно-правова база з питань запобігання проявам корупції

Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю від 13.02.2020 р. № 1
Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю від 01.04.2020 р. № 2

 

Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 23.07.2021 р. №449/21

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування від 23.07.2021 р. №450/21

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банкунерезидента від 23.07.2021р. №451/21

 

Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані)(оновлена інформація)

Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку)


Інформація щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в Головному управління статистики у Луганській області за 2021 рік
План антикорупційних заходів на 2021 рік Головного управління статистики у Луганській області
План антикорупційних заходів на 2022 рік Головного управління статистики у Луганській області

Повідомити про корупційне або пов
'язане з корупцією правопорушення
Пряма телефонна лінія "Боротьба з корупцією"
Порядок розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України"Про запобігання корупції', що надходять до Головного управління статистики у Луганській області

Про затвердження рекомендацій до чергового етапу подання електронної декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в Головному управлінні статистики у Луганській області

Рекомендації суб'єктам декларування до чергового етапу декларування в Україні
Рекомендації щодо подолання технічних помилок у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Найбільш розповсюджені типові помилки у декларації суб'єктів декларування та спосіб, як їх усунути
Загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Пам
'ятка декларанта
Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб
'єкта декларування

Про заповнення повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єктів декларування

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики у Луганській області

Про впровадження політики керування ризиками органів державної статистики

Перелік ідентифікованих ризиків за процесами статистичної діяльності станом на 01.01.2020

Перелік ідентифікованих ризиків за процесами статистичної діяльності та проведених заходів з усунення ризику або зменшення його впливу на діяльність за 2020 рік

Пам'ятка щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги

Розяснення щодо способів повідомлень про корупцію, каналів таких повідомлень та органи, які уповноважені розглядати останні