БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
Соціально-економічне становище Луганської області

за 2021 рік

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області)

Населення

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 грудня 2021р. становила 2104531 особу. Упродовж січня'листопада 2021р. чисельність населення зменшилася на 16791 особу.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 18 живонароджених.

У січні'листопаді 2021р. в області зареєстровано 3085 осіб живонароджених та 16772 особи померлих.

 

Ринок праці

 

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 15 років і старше  за січень'вересень 2021р. становила 335,0 тис. осіб, з них у віці 15'70 років - 333,1 тис. осіб, що на 2,7% менше, ніж за січень'вересень 2020 року.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 84,2% належали до зайнятих осіб, а решта 15,8%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше за січень'вересень 2021р. становила 282,2 тис. осіб, а серед осіб віком 15'70 років - 280,3 тис. осіб. Порівняно з січенем'вереснем 2020р. кількість зайнятого населення у віці 15'70 років зменшилася на 9,2 тис. осіб, або на 3,2%.

За січень'вересень 2021р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 48,2% населення відповідного віку, у осіб віком 15'70 років - 56,1%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15'70 років, відповідно до методології МОП, складала по 52,8 тис. осіб.

За січень'вересень 2021р. рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15 років і старше становив 15,8%, а у віці 15'70 років - 15,9% робочої сили відповідного віку.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше за січень'вересень 2021р. становила 249,9 тис. осіб, що на 1,8% більше, ніж за січень'вересень 2020 року.

 

Доходи населення

 

У січні'листопаді 2021р. середньомісячна заробітна плата (номінальна) штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) по Луганській області становила 11860 грн і порівняно з відповідним періодом 2020р. збільшилася на 19,1%.

До видів економічної діяльності з найвищою середньомісячною заробітною платою належали працівники наукових досліджень та розробок, державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності; серед промислових видів діяльності - підприємств із добування кам'яного та бурого вугілля, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, де середньомісячна заробітна плата перевищила середній показник по економіці Луганської області в 1,1'1,6 раза.

Найнижча середньомісячна заробітна плата спостерігалася на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, транспорту і не перевищувала 74,7% від середнього показника по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у січні'листопаді 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 108,0%.

Заборгованість із виплати заробітної плати з початку 2021р. збільшилася у 2,6 раза, або на 86,7 млн.грн, і на 1 грудня 2021р. становила 142,0 млн.грн, що дорівнює 11,8% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2021 року.

Суттєве збільшення заборгованості з виплати заробітної плати в січні'листопаді 2021р. спостерігалося на підприємствах добувної промисловості і розробленні кар'єрів (на 128,1 млн.грн).

Кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату, зменшилась на 1,9% і на 1 грудня 2021р. становила 8276 осіб, або 8,7% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 17159 грн, що в 1,4 раза перевищує середню заробітну плату по Луганській області за листопад 2021 року.

Ціни
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у 2021р. становив 110,9% (у 2020р. - 105,0%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 14,9%. Найбільше (на 47,7%) подорожчала олія соняшникова. На 31,2'4,0% стали дорожче цукор, хліб, маргарин, кондитерські вироби з борошна, продукти переробки зернових, яйця, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко, макаронні вироби, сметана, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби, кисломолочна продукція, масло, сир і м'який сир (творог), овочі, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 10,1%, у т.ч. тютюнові вироби - на 15,9%, алкогольні напої - на 4,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 11,5% відбулося за рахунок підвищення цін на каналізацію на 34,2%, електроенергію - на 26,5%, природний газ - на 15,5%, утримання та ремонт житла - на 12,2%, гарячу воду, опалення - на 7,6%, водопостачання - на 6,3%.

Збільшення цін у сфері охорони здоров'я на 5,2% спричинено подорожчанням послуг лікарень на 16,5%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання - на 3,8%, амбулаторних послуг - на 3,7%.

Зростання цін на транспорт на 11,1% відбулося за рахунок підвищення цін на паливо та мастила на 28,6%, залізничний пасажирський транспорт - на 12,2%, автодорожній пасажирський транспорт - на 11,8%.

Ціни у сфері зв'язку зросли на 6,3%, що пов'язано з подорожчанням місцевого телефонного зв'язку на 37,3%, міжміського телефонного зв'язку - на 19,5%, поштових послуг - на 16,7%, мобільного зв'язку - на 8,1%, інтернету - на 5,3%.

Підвищення цін на послуги освіти на 21,2% сталося за рахунок подорожчання дошкільної та початкової освіти на 39,2%, вищої освіти - на 20,1%.

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування великих і середніх підприємств за січень'вересень 2021р. склав 1825,4 млн.грн прибутку (за аналогічний період 2020р. збиток становив 11000,8 млн.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості великих і середніх підприємств становила 54,2%, отримано 3253,3 млн.грн прибутку, що у 3,7 раза більше, ніж за січень'вересень 2020 року.

За січень'вересень 2021р. великими та середніми підприємствами отримано 1427,9 млн.грн збитку, що у 8,3 раза менше, ніж за січень'вересень 2020 року. Частка збиткових підприємств становила 45,8%.

Промисловість

 

Індекс промислової продукції у грудні 2021р. порівняно з листопадом 2021р. становив 95,5%. Індекс промислової продукції у 2021р. порівняно з 2020р. становив 90,5%.

За 2021р. видобуто 290,0 тис.т вугілля кам'яного; вироблено 5278,4 т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання; 384,6 т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в 2021р. (попередні розрахунки) порівняно з 2020р. становив 97,2%, у т.ч. у підприємствах - 97,0%, у господарствах населення - 97,4%.

У 2021р. реалізовано на забій 13,4 тис.т худоби та птиці ( у живій масі), що на 5,6% менше порівняно з 2020р., вироблено 102,0 тис.т молока (на 7,8% менше) та 78,4 млн.шт яєць (на 11,7% більше).

За розрахунками, на 1 січня 2022р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 35,3 тис. голів (на 8,1% менше, ніж на 1 січня 2021р.), у т.ч. корів 18,1 тис. голів (на 3,7% менше), свиней - 40,9 тис. голів (на 11,1% менше), овець та кіз '20,0 тис. голів (на 9,9% менше), поголів'я птиці залишилось на рівні 2020р. - 848,9 тис. голів.

Будівництво
 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у 2021р. становив 697,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2021р. порівняно із 2020р. становив 80,3%.

Нове будівництво склало 9,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) - 85,4%, реконструкція та технічне переоснащення - 4,9%.

Індекс будівельної продукції за видами у 2021р. проти 2020р. становив: будівлі - 73,4%, у т.ч. житлові будівлі - 179,1%, нежитлові - 67,8%; будівництво інженерних споруд - 87,9%.


Зовнішньоекономічна діяльність
 

У січні'листопаді 2021р. експорт товарів становив 153,5 млн.дол. США, імпорт - 235,0 млн.дол. Порівняно із січнем'листопадом 2020р. експорт збільшився на 26,2%, імпорт - на 23,4%. Негативне сальдо склало 81,5 млн.дол. (у січні'листопаді 2020р. також негативне - 68,8 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,65 (у січні'листопаді 2020р. - 0,64).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 85 країн світу.

До основних країн-партнерів з експорту товарів, на які припадає 65,1% загального обсягу експорту товарів, входять: Німеччина - 10,0%, Польща - 9,9%, Російська Федерація - 9,5%, Болгарія - 8,7%, Білорусь - 8,5%, Франція - 8,0%, Румунія - 6,6% та Казахстан - 3,9%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 80,2 млн.дол. (52,3% від загального обсягу експорту) та збільшився порівняно із січнем'листопадом 2020р. на 10,8 млн.дол. або на 15,5%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали: паперу та картону - 41,1% від загального обсягу експорту, одяг та додаткові речі до одягу, текстильні - 13,1%, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них - 12,4%, органiчнi хiмiчнi сполуки - 7,0%, прилади і апарати - 5,2% та інші продукти хімічної промисловості - 3,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Болгарії, Франції, Румунії, Чехії, Угорщини та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Білорусії та Казахстану.

Валютна виручка від експортних поставок паперу та картону у січні'листопаді 2021р. становила 59,6 млн.дол. або 38,9% експорту всіх товарів, органічних хімічних сполук - 13,8 млн.дол. (9,0%), дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 11,0 млн.дол. (7,2%), одягу та додаткових речей до одягу, текстильних - 10,5 млн.дол. (6,9%), інших продуктів хімічної промисловості - 8,4 млн.дол. (5,4%), білкових речовин - 6,7 млн.дол. (4,3%), полімерних матеріалів, пластмаси - 6,0 млн.дол. (3,9%), скла та виробів із скла - 5,8 млн.дол. (3,8%), а також котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 4,9 млн.дол. (3,2%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем'листопадом 2020р. збільшилась частка паперу та картону з 23,5% до 38,9%, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - з 6,8% до 7,2%, а також скла та виробів із скла - з 3,1% до 3,8%. Натомість зменшилась частка органічних хімічних сполук з 18,0% до 9,0%, одягу та додаткових речей до одягу, текстильних - з 8,9% до 6,9%, інших продуктів хімічної промисловості - з 8,6% до 5,4%, білкових речовин - з 4,4% до 4,3%, полімерних матеріалів, пластмаси - з 4,5% до 3,9%, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - з 4,1% до 3,2%.

До основних країн-партнерів з імпорту товарів, на які припадає майже 80,0% загального обсягу імпорту товарів, входять: Російська Федерація - 41,5%, Польща - 13,4%, Німеччина - 12,4%, Білорусь - 4,9%, Франція - 3,8% та Китай - 3,5%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 87,5 млн.дол. (37,2% від загального обсягу імпорту) та збільшився проти січня'листопада 2020р. на 22,5 млн.дол. або на 34,6%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: маса з деревини - 27,7%, від загального обсягу імпорту, полімерні матеріали, пластмаси - 17,1%, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них - 13,8%, котли, машини, апарати і механічні пристрої - 4,9%, продукти неорганічної хімії - 4,1%, нитки синтетичні або штучні - 3,8% та органiчнi хiмiчнi сполуки - 3,0%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Словаччини, Литви, Угорщини та Чехії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусії та Китаю.

Імпортні надходження палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки у січні'листопаді 2021р. становили 73,7 млн.дол. або 31,4% імпорту всіх товарів, маси з деревини - 36,0 млн.дол. (15,3%), полімерних матеріалів, пластмаси - 28,6 млн.дол. (12,2%), дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 12,1 млн.дол. (5,2%), продуктів неорганічної хiмiї - 9,2 млн.дол. (3,9%), органічних хiмiчних сполук - 7,5 млн.дол. (3,2%), інших продуктів хімічної промисловості - 7,3 млн.дол. (3,1%) та котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 6,3 млн.дол. (2,7%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки з 29,9% до 31,4%, маси з деревини - з 11,7% до 15,3%, полімерних матеріалів, пластмаси - з 10,7% до 12,2%, напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - з 5,0% до 5,2%, органічних хiмiчних сполук - з 3,1% до 3,2% та інших продуктів хімічної промисловості - з 2,9% до 3,1%. Зменшилась частка продуктів неорганічної хiмiї - з 10,7% до 3,9% та котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - з 6,1% до 2,7%.

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі1 у 2021р. становив 6332,7 млн.грн., що на 12,8% більше від фізичного обсягу 2020 року.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб'підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2021р. становив 13127,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,2% більше від обсягу 2020 року. Оборот роздрібної торгівлі у грудні 2021р. порівняно із груднем 2020р. збільшився на 1,7%, а проти листопаду 2021р. - на 25,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у 2021р. становив 7291,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,8% більше від обсягу 2020 року. Обсяг роздрібного товарообороту у грудні 2021р. становив 819,8 млн.грн і в порівнянних цінах проти грудня 2020р. збільшився на 5,1%, а проти листопаду 2021р. - на 25,1%.

____________

1 Дані попередні, уточнюючі дані будуть після обробки квартального звіту

Транспорт

 

У 2021р. вантажообіг підприємств автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 382,5 млн.ткм, або 95,6% від обсягу 2020 року. Перевезено 1732,9 тис.т вантажів, що на 41,4% більше, ніж у 2020 році.

У 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 87,5 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 10651,3 тис. пасажирів, що відповідно на 1,8% та 9,5% більше, ніж у 2020 році.

Головне управління статистики у Луганській області, 2022