БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
Соціально-економічне становище Луганської області

за січень-вересень 2021 року

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області)


Населення

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 вересня 2021р. становила 2110548 осіб. Упродовж січня'серпня 2021р. чисельність населення зменшилася на 10774 особи.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 20 живонароджених.

У січні-серпні 2021р. в області зареєстровано 2279 осіб живонароджених та 11300 осіб померлих.

 

Ринок праці

 

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 15 років і старше  в І півріччі 2021р. становила 332,5 тис. осіб, з них у віці 15'70 років - 330,5 тис. осіб, що на 3,8% менше, ніж у І півріччі 2020 року.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 84,1% належали до зайнятих осіб, а решта 15,9%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше в І півріччі 2021р. становила 279,7 тис. осіб, а серед осіб віком 15-70 років - 277,7 тис. осіб. Порівняно з І півріччям 2020р. кількість зайнятого населення у віці 15'70 років зменшилася на 13,6 тис. осіб, або на 4,7%.

У І півріччі 2021р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 47,8% населення відповідного віку, у осіб віком 15'70 років - 55,6%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15'70 років, відповідно до методології МОП, складала по 52,8 тис. осіб.

У І півріччі 2021р. рівень безробіття населення у віці 15 років і старше становив 15,9% робочої сили відповідного віку, а серед осіб віком 15'70 років - 16,0%.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше у І півріччі 2021р. становила 252,4 тис. осіб, що на 3,5% більше, ніж у І півріччі 2020 року.

Доходи населення

 

У січні'серпні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) по Луганській області становив 11697 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 20,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники охорони здоров'я, наукових досліджень та розробок, державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності; серед промислових видів діяльності - підприємств із добування кам'яного та бурого вугілля, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці Луганської області в 1,1'1,6 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, транспорту, де заробітна плата не перевищувала 73,0% від середнього рівня по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у січні'серпні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 109,9 %.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні'серпні 2021р. збільшилася на 10,6%, або на 5,9 млн.грн, і на 1 вересня 2021р. становила 61,2 млн.грн, що дорівнює 5,3% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2021р.

Суттєве збільшення суми невиплаченої заробітної плати в січні'серпні 2021р. спостерігалося на підприємствах добувної промисловості (на 43,8 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 1,1% і на 1 вересня 2021р. становила 8641 осіб, або 8,9% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 7081грн, що складає 60,0% від середньої заробітної плати штатних працівників за серпень 2021 року.

Ціни
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у січні'вересні 2021р. становив 107,7% (у відповідному періоді попереднього року - 101,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 9,3%. Найбільше (в 1,5 раза) подорожчала олія соняшникова. На 34,6'2,7% стали дорожче цукор, маргарин, кондитерські вироби з борошна, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, рис, продукти переробки зернових, фрукти, кондитерські вироби з цукру, макаронні вироби, риба та продукти з риби, сметана, шоколад, кисломолочна продукція, сир і м'який сир (творог), масло, яйця. Разом з тим, на 13,6% подешевшали овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 7,6%, у т.ч. тютюнові вироби - на 12,0%, алкогольні напої - на 3,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 13,1% відбулося за рахунок підвищення цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію - на 34,2%, природний газ - на 15,5%, утримання та ремонт житла - на 9,2%, гарячу воду, опалення - на 7,6%, водопостачання - на 6,3%.

Збільшення цін у сфері охорони здоров'я на 3,1% спричинено подорожчанням послуг лікарень на 12,0%, амбулаторних послуг - на 2,6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання - на 2,0%.

Зростання цін на транспорт на 8,8% відбулося за рахунок підвищення цін на паливо та мастила на 26,6%, залізничний пасажирський транспорт - на 13,9%, автодорожній пасажирський транспорт - на 5,1%.

Ціни у сфері зв'язку зросли на 4,4%, що пов'язано з подорожчанням місцевого телефонного зв'язку на 16,5%, міжміського телефонного зв'язку - на 9,0%, мобільного зв'язку - на 7,2%, інтернету - на 5,3%. Водночас ціни на мобільні телефони знизились на 3,6%.

Підвищення цін на послуги освіти на 21,2% сталося за рахунок подорожчання дошкільної та початкової освіти на 39,2%, вищої освіти - на 20,1%.

Промисловість

 

Індекс промислової продукції у січні'вересні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та січнем'вереснем 2020р. становив відповідно 114,0% та 91,3%.

За січень'вересень 2021р. видобуто 218,2 тис.т вугілля кам'яного; вироблено 3914,6 т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання; 293,8 т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні'вересні 2021р. порівняно з січнем'вереснем 2020р. становив 91,5%, у т.ч. у підприємствах - 84,7%, у господарствах населення - 107,6%.

У січні'вересні 2021р. реалізація сільськогосподарських тварин на забій (у живій масі) залишилась на рівні минулого року (8,4 тис.т), обсяг виробництва молока зменшився на 10,4% (80,2 тис.т), виробництво яєць збільшилось на 11,9% (62,9 млн.шт).

За розрахунками на 1 жовтня 2021р. порівняно з 1 жовтня 2020р. зменшилось поголів'я великої рогатої худоби на 13,7% (40,8 тис. голів), у т.ч. корів - на 11,5% (18,5 тис. голів); овець та кіз - на 13,1% (21,9 тис. голів) та збільшилось поголів'я свиней - на 0,4% (52,2 тис. голів); птиці - на 1,9% (1038,4 тис. голів).

На 1 жовтня 2021р. господарствами всіх категорій скошено та обмолочено зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) на площі 327,5 тис.га. Виробництво зерна становило 12039,0 тис.ц. У середньому з 1 га обмолоченої пшениці одержано 36,8 ц зерна.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень'вересень 2021р. порівняно з січнем'вереснем 2020р. збільшились на усі основні види продукції, крім ціни на жито (зменшилась на 1,2%). Найбільше зростання цін припадає на насіння соняшнику (у 2,0 р.б.), на кукурудзу на зерно (на 85,3%), на ячмінь (на 44,3%), на пшеницю (на 40,4 %).

На 1 жовтня 2021р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 675,5 тис.т зерна (на 24,6% більше проти 1 жовтня 2020р.), у т.ч. 574,9 тис.т пшениці, 29,3 тис.т кукурудзи, 40,5 тис.т ячменю.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 482,9 тис.т зерна (на 19,3% більше проти 1 жовтня 2020р.), зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 192,6 тис.т зерна (на 40,2% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 285,2 тис.т (на 13,0% менше, ніж на 1 жовтня 2020 року).

Будівництво
 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у січні'вересні 2021р. становив 355,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні'вересні 2021р. порівняно із січнем'вереснем 2020р. становив 78,1%.

Нове будівництво склало 12,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) - 82,4%, реконструкція та технічне переоснащення - 5,5%.

Індекс будівельної продукції за видами у січні'вересні 2021р. проти аналогічного періоду 2020р. становив: будівлі - 85,7%, у т.ч. житлові будівлі - 152,2%, нежитлові - 79,9%; будівництво інженерних споруд - 71,1%.


Зовнішньоекономічна діяльність
 

У січні'серпні 2021р. експорт товарів становив 108,2 млн.дол. США, або 121,5% порівняно із січнем'серпнем 2020р., імпорт - 170,9 млн.дол., або 126,2%. Негативне сальдо склало 62,7 млн.дол. (у січні'серпні 2020р. також негативне - 46,3 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,63 (у січні'серпні 2020р. - 0,66).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 83 країн світу.

До основних країн-партнерів з експорту товарів, на які припадає майже 70,0% загального обсягу експорту товарів, входять: Німеччина - 12,1%, Польща - 9,8%, Білорусь - 9,6%, Болгарія - 9,5%, Франція - 8,8%, Російська Федерація - 8,7%, Румунія - 6,6% та Казахстан - 4,7%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 58,5 млн.дол. США (54,1% від загального обсягу експорту) та збільшився порівняно із січнем'серпнем 2020р. на 6,7 млн.дол. США або на 13,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нiмеччини, Польщі, Болгарії, Франції, Румунії, Угорщини та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусії, Російської Федерації, Казахстану, США, Єгипту та Чилі.

Валютна виручка від експортних поставок паперу та картону у січні - серпні 2021р. становила 42,5 млн.дол. США або 39,3% експорту всіх товарів, органічних хімічних сполук - 10,2 млн.дол. США (9,4%), дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 10,1 млн.дол. США (9,3%), одягу та додаткових речей до одягу, текстильних - 8,1 млн.дол. США (7,5%), полімерних матеріалів, пластмаси - 4,6 млн.дол. США (4,2%), котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 4,3 млн.дол. США (4,0%) та інших продуктів хімічної промисловості - 4,3 млн.дол. США (4,0%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем'серпнем 2020р. збільшилась частка паперу та картону з 23,8% до 39,3%, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них з 6,4% до 9,3% та полімерних матеріалів, пластмаси з 4,0% до 4,2%. Натомість зменшилась частка органічних хімічних сполук з 19,5% до 9,4%, одягу та додаткових речей до одягу, текстильних з 9,3% до 7,5% та інших продуктів хімічної промисловості з 8,9% до 4,0%.

До основних країн-партнерів з імпорту товарів, на які припадає майже 81,0% загального обсягу імпорту товарів, входять: Російська Федерація - 41,8%, Польща - 14,0%, Німеччина - 12,9%, Білорусь - 4,8%, Франція - 3,7% та Китай - 3,2%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 64,8 млн.дол. США (37,9% від загального обсягу імпорту) та збільшився проти січня'серпня 2020р. на 23,1 млн.дол. США або на 55,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Франції, Словаччини, Угорщини, Італії та Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусії, Китаю та США.

Імпортні надходження палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки становили у січні'серпні 2021р. 57,6 млн.дол. США або 33,7% імпорту всіх товарів, маси з деревини - 26,4 млн.дол. США (15,5%), пластмас, полімерних матеріалів - 19,4 млн.дол. США (11,4%), дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 8,3 млн.дол. США (4,9%), органічних хiмiчних сполук - 5,5 млн.дол. США (3,2%), продуктів неорганічної хiмiї - 5,1 млн.дол. США (3,0%) та котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 4,9 млн.дол. США (2,9%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки з 29,5% до 33,7%, маси з деревини з 11,8% до 15,5%, пластмас, полімерних матеріалів з 10,2% до 11,4% та напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них з 2,8% до 4,9%. Зменшилась частка органічних хiмiчних сполук з 3,4% до 3,2%, продуктів неорганічної хiмiї з 9,1% до 3,0% та котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв з 7,2% до 2,9%.

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб'підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'вересні 2021р. становив 9237,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,2% більше від обсягу січня'вересня 2020 року. Оборот роздрібної торгівлі у вересні 2021р. порівняно із вереснем 2020р. зменшився на 0,9%, а із серпнем 2021р. також на 0,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'вересні 2021р. становив 5131,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,4% більше від обсягу січня'вересня 2020 року. Обсяг роздрібного товарообороту у вересні 2021р. становив 585,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти вересня 2020р. збільшився на 2,4%, а із серпнем 2021р. зменшився на 0,9%.

Транспорт

 

У січні'вересні 2021р. вантажообіг підприємств автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 296,6 млн.ткм, або 100,5% від обсягу січня'вересня 2020 року. Перевезено 1169,1 тис.т вантажів, що склало 128,4% від обсягів січня'вересня 2020 року.

У січні'вересні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 66,8 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 7935,4 тис. пасажирів, або відповідно 103,2% та 108,2% від обсягу січня'вересня 2020 року.

Головне управління статистики у Луганській області