БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
Соціально-економічне становище Луганської області

за січень-липень 2021 року

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області)


Населення
 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 липня 2021р. становила 2113088 осіб. Упродовж січня'червня 2021р. чисельність населення зменшилася на 8234 особи.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 19 живонароджених.
У січні'червні 2021р. в області зареєстровано 1676 осіб живонароджених та 8740 осіб померлих.
 

 

Доходи населення

 

У січні-червні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) по Луганській області становив 11534 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 21,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники охорони здоров'я, наукових досліджень та розробок, державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності; серед промислових видів діяльності - працівники підприємств із добування кам'яного та бурого вугілля, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці Луганської області в 1,1'1,6 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, транспорту, де заробітна плата не перевищувала 72,8% від середнього рівня по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у січні'червні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 110,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні'червні 2021р. збільшилася на 24,2%, або на 13,4 млн.грн, і на 1 липня 2021р. становила 68,7 млн.грн, що дорівнює 5,3% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2021 року.

Суттєве збільшення суми невиплаченої заробітної плати в січні'червні 2021р. спостерігалося на підприємствах добувної промисловості (на 51,4 млн.грн).
Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 19,0% і на 1 липня 2021р. становила 8402 особи, або 8,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 8177грн, що складає 64,1% від середньої заробітної плати штатних працівників за червень 2021 року.

 

Ціни
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у січні'липні 2021р. становив 106,3% (у відповідному періоді попереднього року - 100,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,7%. Найбільше (в 1,5 раза) подорожчала олія соняшникова. На 28,1'3,8% стали дорожче цукор, маргарин, фрукти, рис, кондитерські вироби з борошна, хліб, продукти переробки зернових, м'ясо та м'ясопродукти, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби, шоколад, сир і м'який сир (творог), сметана, кисломолочна продукція, масло. Разом з тим, на 25,6% подешевшали яйця, на 5,2% - овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 6,3%, у т.ч. тютюнові вироби - на 9,8%, алкогольні напої - на 3,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 13,0% відбулося за рахунок підвищення цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію - на 34,2%, природний газ - на 15,5%, гарячу воду, опалення - на 7,6%, водопостачання - на 6,3%.

Збільшення цін у сфері охорони здоров'я на 3,2% спричинено подорожчанням послуг лікарень на 12,1%, амбулаторних послуг - на 2,5%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання - на 2,2%.

Зростання цін на транспорт на 8,1% відбулося за рахунок підвищення цін на паливо та мастила на 24,0%, залізничний пасажирський транспорт - на 14,4%, автодорожній пасажирський транспорт - на 4,7%.

Ціни у сфері зв'язку зросли на 3,6%, що пов'язано з подорожчанням місцевого телефонного зв'язку на 16,5%, міжміського телефонного зв'язку - на 9,0%, інтернету - на 5,3%, мобільного зв'язку - на 4,5%. Водночас ціни на мобільні телефони знизились на 0,9%.

Підвищення цін на послуги освіти на 0,9% сталося, в основному, за рахунок подорожчання дошкільної та початкової освіти на 7,5%.
 

Промисловість
 

Індекс промислової продукції у січні'липні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та січнем'липнем 2020р. становив відповідно 225,5% та 96,7%.

За січень'липень 2021р. видобуто 169,7 тис.т вугілля кам'яного; вироблено 2983,2т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання; 236,8 т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів.
 

 

Сільське господарство
 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні'липні 2021р.порівняно з січнем'липнем 2020р. становив 89,7%, у т.ч. у підприємствах - 82,3%, у господарствах населення - 106,9%.

У січні'липні 2021р. реалізація сільськогосподарських тварин на забій (у живій масі) зменшилася на 7,8% (5,9 тис.т), обсяг виробництва молока зменшився на 10,8% (59,5 тис.т), виробництво яєць збільшилось на 7,1% (49,8 млн.шт).

За розрахунками на 1 серпня 2021р. порівняно з 1 серпня 2020р. зменшилось поголів'я великої рогатої худоби на 11,0% (43,9 тис. голів), у т.ч. корів - на 10,0% (19,0 тис. голів); свиней - на 7,8% (47,1 тис. голів); овець та кіз - на 4,6% (24,7 тис. голів) та збільшилось поголів'я птиці - на 8,0% (1203,0 тис. голів).

На 1 серпня 2021р. господарствами всіх категорій скошено та обмолочено зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) на площі 277,0 тис.га. Виробництво зерна становило 10303,2 тис.ц. У середньому з 1 га обмолоченої пшениці одержано 37,2 ц зерна.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень'липень 2021р. порівняно з січнем'липнем 2020р. збільшились на усі основні види продукції. Найбільше зростання цін припадає на насіння соняшнику (у 2,2 р.б.), на кукурудзу на зерно (на 88,1%), на ячмінь (на 47,6%), на пшеницю (на 44,1 %).

На 1 серпня 2021р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 667,2 тис.т зерна (на 6,4% менше проти 1 серпня 2020р.), у т.ч. 588,7 тис.т пшениці, 11,6 тис.т кукурудзи, 45,9 тис.т ячменю.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 477,2 тис.т зерна (на 3,4% менше проти 1 серпня 2020р.), зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 190,0 тис.т зерна (на 13,1% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 23,9 тис.т (на 1,9% менше, ніж на 1 серпня 2020 року).
 

Будівництво
 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у січні'липні 2021р. становив 219,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні'липні 2021р. порівняно із січнем'липнем 2020р. становив 71,5%.

Нове будівництво склало 8,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) - 86,2%, реконструкція та технічне переоснащення - 5,2%.

Індекс будівельної продукції за видами у січні'липні 2021р. проти аналогічного періоду 2020р. становив: будівлі - 92,1%, у т.ч. житлові будівлі - 127,7%, нежитлові - 88,1%; будівництво інженерних споруд - 53,3%.

У 2021р. в Луганській області прийнято в експлуатацію 3830 м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), що становить 35,1% до площі житлових будівель у 2020 році. Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях становила 3266 м2, у сільській місцевості - 564 м2.
 

Капітальні інвестиції
 

У січні'червні 2021р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1504,7 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 86,2% більш від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби - 75,6% усіх інвестицій, будівлі та споруди - 20,3%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 88,3% загального обсягу.

Найбільшу частку капітальних інвестицій 667,2 млн.грн (44,3%) освоєно підприємствами промисловості. Підприємствами сільського, лісового та рибного господарства освоєно 37,9% (570,6 млн.грн).
 

Зовнішньоекономічна діяльність
 

У січні'червні 2021р. експорт товарів становив 77,5 млн.дол. США, або 126,5% порівняно із січнем'червнем 2020р., імпорт '133,4 млн.дол., або 131,3%. Негативне сальдо склало 55,9 млн.дол. (у січні'червні 2020р. також негативне - 40,3 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,58 (у січні'червні 2020р. - 0,60).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 78 країн світу.
До основних країн-партнерів з експорту товарів, на які припадає 70,4% загального обсягу експорту товарів, входять: Німеччина - 15,9%, Болгарія - 9,3%, Білорусь - 9,1%, Російська Федерація - 9,1%, Франція - 8,1%, Польща - 7,4%, Румунія - 6,7% та Казахстан - 4,8%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 43,2 млн.дол. США (55,7% від загального обсягу експорту) та збільшився порівняно із січнем'червнем 2020р. на 9,5 млн.дол. США або на 28,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Болгарії, Франції, Польщі, Румунії та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусії, Російської Федерації, Казахстану, Єгипту, Туреччини та Республіки Молдова.

Валютна виручка від експортних поставок паперу та картону у січні'червні 2021р. становила 26,9 млн.дол. США або 34,6% експорту всіх товарів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 10,1 млн.дол. США (13,0%), органічних хімічних сполук - 5,8 млн.дол. США (7,5%), одягу та додаткових речей до одягу, текстильних - 5,5 млн.дол. США (7,1%), інших продуктів хімічної промисловості - 3,9 млн.дол. США (5,0%), котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 3,6 млн.дол. США (4,7%) та полімерних матеріалів, пластмаси - 3,2 млн.дол. США (4,2%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем'червнем 2020р. збільшилась частка паперу та картону з 25,1% до 34,6%, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з 3,8% до 13,0%, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв з 3,0% до 4,7%. Натомість зменшилась частка органічних хімічних сполук з 18,9% до 7,5%, одягу та додаткових речей до одягу, текстильних з 8,7% до 7,1% та інших продуктів хімічної промисловості з 9,5% до 5,0%.

До основних країн-партнерів з імпорту товарів, на які припадає майже 81,0% загального обсягу імпорту товарів, входять: Російська Федерація - 41,6%, Німеччина - 14,3%, Польща - 14,1%, Бiлорусь - 4,1%, Францiя - 3,7% та Китай - 2,8%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 28,6 млн.дол. США (39,2% від загального обсягу імпорту) та збільшився проти січня'червня 2020р. на 23,7 млн.дол. США або на 83,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції, Словаччини, Угорщини та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусії та Китаю.

Імпортні надходження палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки становили у січні'червні 2021р. 45,4 млн.дол. США або 34,0% імпорту всіх товарів, маси з деревини - 20,3 млн.дол. США (15,2%), пластмас, полімерних матеріалів - 13,6 млн.дол. США (10,2%), дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 8,3 млн.дол. США (6,2%), котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 4,2 млн.дол. США (3,2%), продуктів неорганічної хiмiї - 4,2 млн.дол. США (3,1%), та органічних хiмiчних сполук - 3,9 млн.дол. США (2,9%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки з 26,0% до 34,0%, маси з деревини з 10,9% до 15,2%, пластмас, полімерних матеріалів з 9,8% до 10,2% та напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них з 3,7% до 6,2%. Зменшилась частка котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв з 8,5% до 3,2% та продуктів неорганічної хiмiї з 11,0% до 3,1%.

У І півріччі 2021р. обсяги експорту та імпорту послуг області становили 11540,7 тис.дол. США та 17798,2 тис.дол., відповідно. Порівняно із І півріччям 2020р. експорт зменшився на 4,2% (на 510,8 тис.дол.), імпорт зменшився на 9,6% (на 1889,9 тис.дол.). Негативне сальдо становило 6257,4 тис.дол. (у І півріччі 2020р. також негативне - 7636,6 тис.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,65 (у І півріччі 2020р. - 0,61).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 85 країн світу.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту послуг склали ділові послуги (62,5%), а також послуги з переробки матеріальних ресурсів, послуги, пов'язані з подорожами (7,0%), транспортні послуги (6,0%), послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги (4,4%), послуги з будівництва та послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій.

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з 2020р. збільшилась частка ділових послуг з 61,5% до 62,5%, транспортних послуг з 5,6% до 6,0%. Натомість зменшилась частка послуг, пов'язаних з подорожами з 7,9% до 7,0%, послуг у сфері телекомунікації, комп'ютерних та інформаційних послуг з 5,7% до 4,4%.
Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 3359,6 тис.дол. США або 29,1% від загального обсягу експорту (у 2020р. - 3236,9 тис.дол. США або 26,9%) та збільшився порівняно з 2020р. на 122,7 тис.дол. США або на 3,8%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн'членів ЄС були Франція, Австрія, Німеччина та Естонія.

Серед інших країн світу найбільші обсяги експорту послуг надавалися Російській Федерації, Казахстану, США, Індії та Китаю.

Серед головних країн'партнерів найбільше зріс експорт послуг до Китаю - у 18,7 рази, до Естонії - у 7,7 рази, до США - у 5,2 рази, до Німеччини - у 2,6 рази, до Казахстану - на 57,4%, до Франції - на 5,1%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалось в експорті до Австрії - на 43,9%, до Російської Федерації - на 17,6%.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту склали послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю (87,0%). Ділові послуги склали від загального обсягу з імпорту послуг 5,0%, а також послуги, пов'язані з подорожами - 4,6%, транспортні послуги - 2,2%, послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги - 1,0%, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій - 0,2%.

У загальному обсязі імпорту послуг порівняно з 2020р. збільшилась частка послуг, пов'язаних з фінансовою діяльністю з 82,4% до 87,0%, ділових послуг з 2,7% до 5,0%, послуг у сфері телекомунікації, комп'ютерних та інформаційних послуг з 0,8% до 1,0%. Натомість зменшилась частка послуг, пов'язаних з подорожами з 9,2% до 4,6%, транспортних послуг з 3,9% до 2,2% та послуг з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій з 1,1% до 0,2%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 9992,7 тис.дол. США, або 56,1% від загального обсягу імпорту (у 2020р. - 10127,7 тис.дол. США, або 51,4%) та зменшився порівняно з 2020р. на 135,0 тис.дол. США, або на 1,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги імпорту послуг одержувалися від Кіпру, Нідерландів та Бельгії.

Серед інших країн світу найбільші обсяги імпорту послуг одержувалися від Російської Федерації та Казахстану.

Порівняно із 2020р. імпорт послуг збільшився від Нідерландів - у 2,4 рази, Казахстану - на 2,3%. Порівняно з 2020р. імпорт послуг зменшився від Російської Федерації - на 15,9%, Кіпру - на 3,4%.
 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні'липні 2021р. становив 3251,4 млн.грн, що на 12,1% більше від обсягу січня'липня 2020 року.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб'підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'липні 2021р. становив 7104,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,3% більше від обсягу січня'липня 2020 року. Оборот роздрібної торгівлі у липні 2021р. порівняно із липнем 2020р. збільшився на 6,1%, із червнем 2021р. - на 6,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'липні 2021р. становив 3946,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,0% більше від обсягу січня'липня 2020 року. Обсяг роздрібного товарообороту у липні 2021р. становив 597,3 млн.грн і в порівнянних цінах проти липня 2020р. збільшився на 9,6%, а із червнем 2021р. - на 6,4%.
 

Транспорт

 

У січні'липні 2021р. вантажообіг підприємств автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 223,7 млн.ткм, або 98,2% від обсягу січня'липня 2020 року. Перевезено 774,6 тис.т вантажів, що склало 114,6% від обсягів січня'липня 2020 року.

У січні'липні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 50,0 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 5931,4 тис. пасажирів, або відповідно 101,9% та 106,0% від обсягу січня'липня 2020 року.
 

Головне управління статистики у Луганській області